Gå direkt till innehållet

Ge dem sommarsemester!

Stockholms läns landsting vill förlänga semesterperioden – det tuffa beskedet ges nu till vårdpersonalen.

På Danderyds sjukhus och Södersjukhuset ska semesterperioden i år även gälla maj och september i stället för som tidigare juni-augusti. På Södersjukhuset skulle det handla om 13 maj till 22 september. Syftet är att klara bemanningen under sommarmånaderna. Rekryteringen av vikarier försvåras av att sjukhusledningarna hårdnackat vägrar betala skäliga ingångslöner.

– Jag ifrågasätter starkt om detta är rätt metod när vi redan har ett svårt rekryteringsläge, inte minst för sjuksköterskor. Genom att förlänga semesterperioden sätter arbetsgivaren ytterligare press på den redan hårt belastade personalen? Ska man som vårdanställd inte få ha semester med sina barn när de har skollov? frågar Håkan Jörnehed (V), oppositionslandstingsråd.

Håkan Jörnehed har i landstingsstyrelsen lämnat i en skrivelse med frågor om vilka sjukhus som avses och om samtliga yrkeskategorier inbegrips. Är det upp till bolag och förvaltningar att själva besluta om den här typen av frågor eller görs det på koncernnivå?

– Om avsteg från semesterlagens fyra veckors sammanhängande ledighet maj – augusti ändå visar sig nödvändiga, bör detta baseras på frivillighet och vara reglerade i ett lokalt kollektivavtal, som Vårdförbundet kräver, säger Håkan Jörnehed.

– Vi politiker har det yttersta ansvaret för personalfrågor. Det här är ett dråpslag mot personalen och återigen visar alliansen att deras personalpolitik helt och hållit havererat. Den som väckte den här idén borde själv överväga att ta en lång semester, gärna flera år framöver, säger Håkan Jörnehed.