Gå direkt till innehållet

”Gränser för Stockholms tillväxt? Ett seminarium om befolkningstillväxt, bostadsbyggande, grönska och bebyggelsetäthet”

Länk till Facebook-event här. 

Tid: Torsdagen 26 september kl 18

Plats: Glasbruket, Hantverkargatan 3

Inledare:

Thorbjörn Andersson, professor och chefsarkitekt på Sweco

Övriga talare:

Hans Brattström, arkitekt, SLL Tillväxt, miljö och regionplanering

Anna Rex, arkitekt, Stockholms stadsbyggnadskontor

Dick Urban Vestbro, professor i bebyggelseanalys/KTH, ”Hur många bostäder kan man bygga genom förtätning?”

Lisa Deurell, arkitekt, ordf i Kvinnors byggforum, ”Hur förtäta Stockholms närvillaförorter?”

Paneldiskussion

Moderator: Ann-Mari Engel, Vänsterpartiet
Arrangör: Vänsterpartiet i Stockholms stadshus

Seminariet är öppet för allmänheten