Gå direkt till innehållet

Grönskan bort – urberget tuggas sönder

Sluttningen ned mot Galles gränd, nära anknyten till Norrtäljes gamla stadskärna. Här ska den styrande majoriteten i kommunen,på en i sig allför liten markplätt med dynamit och skohorn, absolut klämma in ett nytt Kulturhus, kombinerat “Roslagens Museum” och Konsthall.

Varför inte istället lägga dessa (eller hälften) av dessa miljonerpå att fullfölja renoveringen av Gevärsfaktoriet och övriga byggnader på gamla Roslagsmuserts fastihet vid Hantverkargatan?

När träden mejats ned med effektiva motorsågar kom bergborrarna med sina kompressorer, laddningar och grävskopor.

Med den kraft dynamit har, sprängs nu mängder av laddningar i hundratals borrade hål så, så försvinner i detta nu en stor del av Pythagoras allra närmaste urgamla berg!
Eld i berget!

I Norrtälje Hamn finns ute på pirenmånga hektar lediga att bygga Kulturhus på, där inget berg hade behövt sprängas bort och inga fullvuxna träd behövt röjas undan. Ett läge som dessutom skulle gett ett magnifikt ljus med stora fönster mot öster och Norrtäljevikens vatten.

Ändå ska Norrtäljes kommunledning nödvändigtvis röja bort det lilla stycke skogbeklädd slänt, som Pythagoras Motorfabrik till nyss haft kvar mot norr och som något skärmade av från stadens larm och den i många stycken på gammal bebyggelse sargade staden – det den fått istället är ju inte alltid arkitektur så väl anpassad till det omgivande . .

Och vaktmästarbostadens köksträdgård har nu förlorat en grön granne, den köksträdgården som museichefen Erika på Pythagoras med kärlek anlagt de senaste åren, och som har stor betydelse under barnvisningarna under somrarna.

Först illdådet på ”gröna ön”, den gamla Kvarnholmen mitt i Norrtäljeån, som fick offra alla sina träd och sedan helt tappa sin struktur genom ett stort påbyggt trädäck inklusive en ny bro lagts till, så att mycket av vattnets lek bland stenarna öster om Elverket däckats nu blivit osynligt.

Sedan detta på Galles gränd.

Pythagoras Motorfabrik är ett av Sveriges tio mest värdefulla industriminnen, det är bekräftat från Riksantikvarie-ämbetet. Detta är ett i raden av Arbetslivsmuseer, så viktiga för att föra vårt kulturarv och vår industrihistoria vidare till kommande generationer. Då kan man inte tillåta ingrepp som det pågående kant-i-kant med ett industriellt världsarv som detta!

Till Kjell Jansson och dina borgerliga Allianskompisar:
Varför gör du detta mot oss, vi som vill se respekt för och vårda vårt gemensamma arv, vår natur- och kulturhistoria, och som glatts åt dessa små gröna ”glömda” och lite vilda inslag i staden?

©foto: Anders Djerf 2013-11-16