Gå direkt till innehållet

Hänt på Stadsdelsnämnden 2013-04-18

Hänt på Stadsdelsnämnden 2013-04-18
Tänk så störda Kartellens politiker blir varje gång Rågsveds friområde kommer upp. Deras argument, om de överhuvudtaget säger något, är förbryllande. Senaste stolpskottet kom denna gång från Folkpartiet; ”det blir bättre tillgänglighet om man bygger radhus i friområdet”. Oj! Sanningen är att de 200 planerade radhusen stänger en naturlig väg in i området. Att det blev viss ordväxling kom sig av en motion om ett gemensamt naturreservat med angränsande Kynäsberget i Huddinge. Ett större reservat gynnar de ekologiska värdena. M och Fp struntar i detta och sa nej. Liksom Rosa Lundmark och jag säger de dock ja till att Årstaskogen blir naturreservat. Bra, men man ska veta att Rågsveds friområde/Kynäsberget har betydligt högre biologiska och ekologiska värden. Men Kartellens politik utmärks ju varken av kunskap och logik.
Buss 168
Denna buss går mellan Östbergahöjden och Gullmarsplan. SL överväger här fler turer under slutet av rusningen på morgonen. Bra, detta kan också gynna de boende i kommande husen på Årstafältet och Årstastråket ”ovanför” gamla Arla. Men hur mycket till klarar Gullmarsplans T-station? Den är redan starkt överbelastad. Man tvingas nu stå i kö för att komma fram till trappen ner till tågen mot stan, sa sossarna. Tyvärr är det svårt att sätta in fler turer, anser SL. Dags för dubbelspår i bägge riktningarna, är en fundering som jag har. Eller en linje från Skärmarbrink som går åt andra hållet i en båge över Nacka och Södermalm. Det finns planer på en bro över Nynäsvägen till nya Söderstadion. Skärmarbrink blir då närmaste T-station.
Husbyggen vid Enskedevägen och Trollesundsvägen
Det planeras för 135 lägenheter i sex hus samt en förskola för cirka70 barn på tomten mellan Enskedevägen och Enskedegårds gymnasium. Bra ställe att bygga på. Dock behöver man göra
något åt bullret. Mitt i vägen finns en intetsägande grässträng. Dit kan man skjuta ut vägbanan. På den frilagda innersta filen kan man lägga nuvarande gång- och cykelbana och dessutom sätta upp ett bullerplank. Husen ska vara på högst 4 våningar för att harmonisera med husen omkring. Faktiskt vill även Alliansen ha det så. Förmodligen har villaägarna reagerat mot huset på 7 våningar.
För att få bygga vid Trollesundsvägen och skogen har tyvärr redan byggföretag tilldelats mark. Planerna omfattar cirka 350 lägenheter varav bara 50 hyresrätter. Vi vill ha tvärtom. Dessutom ligger planer på nästan 50 rad- och kedjehus i Trollesundsskogen. Vi säger nej till detta. Karaktären av vild skog försvinner. Ett illdåd mot Bandhagen och då främst mot barnen som ofta är i skogen. Hit söker sig även hare och rådjur, mindre hackspett och bivråk. 
Ny snöröjare i Årsta och Vantör
Hur spännande är en upphandling av parkskötsel och renhållning? Nästan noll, tycker jag. Lägger man till snöröjning så blir poängen betydligt högre, särskilt med tanke på hur illa den var i vintras. Men de fyra lagda anbuden skiljer sig kraftigt. Sammanlagt vill Svevia ha drygt 24 miljoner kronor per år medan Tylömarks trädgårdsanläggningar nöjer sig med knappt 11 miljoner. Så dom tog hem uppdraget. Dessutom har Tylömarks kollektivavtal. De två andra buden låg ”mittemellan”.
solig vår!
Lars Sterneby