Gå direkt till innehållet

Hemlösa skickas bort från innerstan

Nya siffror som Vänsterpartiet har begärt fram, visar hur innerstaden rensas på hemlösa och socialt utsatta. Innerstans stadsdelsförvaltningar tvingas låta ytterstaden ta över ansvaret. Exempelvis Östermalm skickar bort nio av tio hemlösa, det visar Stockholms stads egna uppgifter.

Försöks- och träningslägenheter har under många år varit en nyckel till egen bostad för hemlösa.  Många hemlösa har fått möjlighet till ett eget hem där de kan rå sig själva och låsa sin dörr. Tyvärr har det visat sig att fördelningen av försöks- och träningslägenheter är ytterst ojämn mellan inner- och ytterstad och bidrar därmed till att öka segregationen i Stockholm. Det sociala ansvaret hamnar igen på ytterstaden.

Vad gäller försöks- och träningslägenheter, lämnar innerstan oftast över ansvaret till ytterstaden. Systematiskt flyttas hemlösa bort från Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm för att istället placeras stadsdelar längre bort från innerstan.

Östermalm placerar 89 procent i en annan stadsdelsförvaltning. Kungsholmen 80 procent. Norrmalm 67 procent. Södermalm 60 procent.

Vi ser en tydlig trend på alla plan att hemlösa trängs ut från innerstaden. Det är sen tidigare känt att många dagverksamheter för hemlösa tvingas lägga ner i innerstan. Nu kan vi även visa hur alliansens politik gör det svårt att få försöks- och träningslägenheter. På grund av utförsäljningen av allmännyttan finns knappt några lägenheter att uppbringa i centrala Stockholm, trots att staden via sina bolag har många.

Stadsdelsnämnderna har, inklusive enheten för hemlösa inom socialnämnden, totalt 1 277 försöks- och träningslägenheter till sitt förfogande enligt aktuella uppgifter från kommunens utredningstjänst. Av dessa lägenheter ligger 62 i innerstaden och resten i andra stadsdelar. Kungsholmen har tillgång till 19 försöks- och träningslägenheter totalt, varav endast 4 lägenheter i det egna stadsdelsområdet, Norrmalm har 19 lägenheter, varav endast 10 i det egna området, Östermalm har tillgång till 25 lägenheter varav 7 i det egna området och Södermalm slutligen har tillgång till 84 försöks- och träningslägenheter varav endast 32 i det egna stadsdelsområdet.

Av de 10 stadsdelsnämnderna i ytterstaden har ingen tillgång till försöks- och träningslägenheter i innerstaden. Rinkeby-Kista har till exempel tillgång till totalt 105 försökslägenheter, varav 100 ligger i det egna stadsdelsområdet. Farsta har tillgång till 84 lägenheter, varav 82 i det egna området. Enheten för hemlösa har tillgång till 4 lägenheter i innerstaden av 103 totalt.

Fördelningen av försöks- och träningslägenheterna cementerar klassklyftorna i Stockholms stad och ökar segregationen. Vår stad blir mer ojämlik, och därmed allt mindre attraktiv att bo i. För att utveckla Stockholm till en socialt hållbar storstad måste staden bli mer blandad och innerstaden får inte bli ett reservat för de rikaste. Ett led i en sådan strävan vore att fördela försöks- och träningslägenheter jämt över hela Stockholm.

Vi har i många år framfört behovet av en hemlöshetssamordnare under kommunstyrelsen, som ser till att stadens nämnder och bolagsstyrelser inklusive koncernstyrelsen och kommunfullmäktige drar åt samma håll. Nu måste en sådan samordnare inrättas av kommunstyrelsen. Hemlösa får inte bli offer för marknadshyror.

Karin Rågsjö, vice gruppledare
Inger Stark, ledamot Socialnämnden
Jackie Nylander, ersättare Socialnämnden

På bilden, sett från vänster: Jackie Nylander, Inger Stark och Karin Rågsjö.

Hela artikeln har publicerats i tidningen Stockholms Fria.