Gå direkt till innehållet

Hyrorna, samhällsekonomin och samhället

Greger Björkegren har många goda poänger i sin debattartikel från söndagens SvD (Frysta hyror bäst för samhällsekonomin 20/10-13). Björkegren efterlyser politiker som vågar ta ansvar för bostadsförsörjningen.  Här har du en sådan politiker.

Vänsterpartiet driver exakt de kraven som Björkegren lyfter i artikeln. Stopp för hyreshöjningar de kommande två åren. Inga fler ombildningar. Låt pengarna vara kvar i bostadsbolagen, istället för att ta ut pengar ur bostadsbolagen borde pengarna användas till att rusta upp och bygga nytt. Renoveringar på de boendes villkor och framförallt – bygga nya allmännyttiga hyresrätter till rimliga priser. Vi driver på såväl i fullmäktige som i de bostadsbolag där vi sitter i styrelsen, men också tillsammans med lokala initiativ som inte vill se sina områden ombildas och lyxrenoveras. På www.hyresstopp.nu kan ni läsa mer och också delta i kampanjen.

 

Men det en sak med artikeln jag inte helt kan skriva under på och det är försöken att triangulera samhällsdebatten. Jag förstår i och för sig att Björkegren hänvisar till samhällsekonomin. Tyvärr är det främst så som politik diskuteras i alliansens Sverige. Men hyresnivåer handlar inte främst om konsumtion.  I så fall kan den genast ställas mot annan konsumtionsökning, t.ex. skattesänkningar. Men ökad konsumtion är bara ett mått av många på välstånd, och behöver inte vara eftersträvansvärt i sig. Det är viktigt att vi vågar försvara och tala om de värden som vi tycker är viktiga utan att omedelbart försöka översätta dem till tillväxtargument.
Jag tycker att Björkegren kunde ha siktat högre – att bygga en jämlikare och mer tillgänglig stad är kanske bra för samhällsekonomin, men kort och gott nog bra för själva samhället.