Gå direkt till innehållet

I våra drömmars stad styr behoven!

Ordförande, fullmäktige, stockholmare!

Vi vill genomföra våra drömmars Stockholm. För socialtjänsten innebär det stora förändringar mot idag, efter sju år med alliansens politik. Våra drömmars stad är en socialt hållbar stad. Sociala investeringsfonder införs för att säkra att arbetet blir långsiktigt. Socialtjänsten ska i huvudsak drivas i egen regi, icke vinstdrivande aktörer ska enbart vara ett komplement. Vid förändringar ska funktionshindersrådet och brukarorganisationer vara delaktiga.

Våld i nära relationer måste vara en av stadens kärnverksamheter. Det innefattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, våld i samkönade relationer samt barn som upplevt våld i familjen. Ett stort folkhälsoproblem som kräver en utbyggnad av insatserna. Arbetet behöver ett eget anslag inom individ och familj. Alla stadsdelar ska bedriva det här arbetet. Bra inspiration kan arbetet i Skaraborg och Fridsam i Söderort vara. Det ska vara lätt att få stöd akut och efteråt i en vårdkedja, detta för att säkra stödet så länge det behövs. Vänsterpartiet satsar 25 miljoner kronor utöver alliansens budget i anslaget inom individ och familj.

När det gäller det hedersrelaterade tvånget, våldet och förtrycket finns det en samsyn i fullmäktige. Om hur viktigt arbetet är, att stora insatser måste till för att motverka det. Arbetet bygger på den stora kartläggning som gjordes. Origo har nu startat och meningen är att kompetensen ska samlas där. Vi ser fram emot det arbetet och kommer att följa det noga. Det viktiga är att Origa får tillräckliga resurser för att bedriva sitt viktiga arbete.

Barnperspektivet ska alltid gälla och barnens behov ska sättas främst. De ensamkommande flyktingbarnen är en mycket utsatt grupp som behöver mer stöd och hjälp än vad de får idag. Vi skulle vilja se mera av mindre kommunala stödboenden och HVB-hem för de yngre och innan de har fått uppehållstillstånd. När ungdomen har fått sitt uppehållstillstånd skulle vi vilja erbjuda folkhögskola som en lämplig form. I en hållbar stad har alla någonstans att bo. Det måste till krafttag när det gäller byggandet av bostäder enligt SoL och LSS. Byggnadstakten är extremt låg vilket är en skandal. De ej verkställda besluten ökar och antalet förmedlade bostäder har minskat betydligt. Fler bostäder måste byggas och det ska ske på rätt sätt. Kommunstyrelsen måste snarast utse en samordnare för arbetet.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med socialtjänsten vänsterpartiet inför ett 020-nummer där man lätt ska kunna nå mottagningsgrupper, jobbtorg och socialjouren. Och för att människor inte ska bli fast i sin stadsdel inför vi SL-kortet i normen igen. Det borde vara en självklarhet!

Och med detta yrkar jag bifall till vänsterpartiets förslag till budget för 2014. Jag återkommer i ett senare inlägg om de funktionshindrades villkor i staden. För i våra drömmars stad styr behoven!