Gå direkt till innehållet

I våra drömmars Stockholm får alla plats

179 miljoner mer än borgarna för arbetsinsatser som gör skillnad. Det finns en otrygghet i Stockholm. Det finns i vissa delar av den här ”stan” en massarbetslöshet, en strukturell arbetslöshet, osäkra anställningsvillkor. Och den stora fattigrädslan; Arbetslös= Fattig = 40 % av de som har försörjningsstöd är arbetslösa. 41,5 av samtliga arbetslösa i Stockholm saknar a-kassa. Av unga arbetslösa är det 69,1 % som saknar a- kassa. Vad ska de leva av? Pappa och mamma? Det är det som skapar fattigdomen i arbetslöshetens skugga.

Stärk komvux. Se utbildning som en investering. All forskning pekar på att utbildning är nyckeln ut på arbetsmarknaden. Lågutbildade som står långt från arbetsmarknaden ska kunna bättra på sin grundutbildning för att ha chans att få arbete. Att 14 % saknar fullgjord grundskola och bara 40 % har gymnasieutbildning av på jobbtorgen visar att kortkurser inte motsvarar behoven. Vi vill satsa på ökad kommunal vuxenutbildning på både grundskole- och gymnasienivå. Investering i kunskap är grunden i ett modernt samhälle. Vi vänsterpartister satsar 35 miljoner mer på Komvux.
De som saknar om saknar behörighet till gymnasiet får läsa in gymnasiekurser i svenska, engelska och matte med försörjningsstöd.
För det är så det finns i dag en mycket låg efterfrågan på arbetssökande utan gymnasium. Eller hade ni tänkt et en stor marknad för låga löner?

Ung och arbetslös är en dålig kombo. Det hör ihop med psykisk ohälsa för unga.
Därför riktar vi våra insatser mot alla de unga arbetslösa i Stockholm. I varje stadsdel finns unga vuxna i riskzonen, som varken har kontakt med arbetsförmedlingen eller jobbtorg.
Vi vill ta fram fler 12-månaders visstidsanställningar med fokus på unga långtidsarbetslösa, det blir jobb som skapar större chanser och a-kassa i stället för försörjningsstöd om man blir arbetslös igen.
För alla unga som driver vind för våg i stadsdelarna vill vi starta ”Community Centers”, som provats i Rågsved. Många årskullar unga vuxna är i riskzonen, och då duger det inte med projekt som idag. Vi föreslår sex center för unga arbetslösa som saknar strukturerad sysselsättning och riskerar att aldrig komma in i samhället. Arbetslöshet gröper ur självkänslan. Sommarjobb till samtliga som söker. Det ska inte vara avgörande var du bor för att få ett sommarjobb. Sommarjobb bygger självkänsla.
Alla som har försörjningsstöd och söker arbete eller går på arbetsträning ska få SL-kort. Det handlar om värdighet; att kunna ta sig runt sin stad och inte vara fånge i sin stadsdel. Vårt Stockholm – har en solidarisk klangbotten. I våra drömmars Stockholm får alla plats.