Gå direkt till innehållet

Informera bättre om abort för utländska kvinnor

Kvinnor som inte får göra abort i sitt hemland – eller som av olika anledningar befinner sig i Sverige – måste få bättre tillgång till sjukvården här, anser Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting, SLL.

– Varje år utförs miljontals osäkra aborter runt omkring i världen som leder till att tiotusentals kvinnor dör. Det kan bero på bristande tillgänglighet och dålig kunskap men det vanligaste är en restriktiv lagstiftning. Sverige måste stå upp för kvinnors rättigheter och därför vill vi på olika sätt underlätta för utländska kvinnor att få göra abort här i vårt landsting, säger Håkan Jörnehed (V), oppositionslandstingsråd.

Efter ett tillägg i den svenska abortlagen 2008 får utländska kvinnor, på egen bekostnad, göra abort i Sverige utan särskilt tillstånd, men informationen om detta är knapphändig. Rättigheten är viktig för kvinnor från länder i Europa med restriktiva abortlagar men också för kvinnor som kommer till Sverige för studier, bärplockning eller som fallit offer för trafficking.

– Kvinnans makt över sin egen kropp är en förutsättning för rättigheter som liv, hälsa, utbildning och arbete och nu handlar det om att rädda kvinnors liv och hälsa, säger Håkan Jörnehed.

Vänsterpartiets förslag läggs nästa vecka som en motion i landstingsfullmäktige. Motionen efterlyser lättillgänglig information på olika språk om abortmöjligheter i SLL och vill därutöver att möjligheten att subventionera aborter för utländska kvinnor undersöks. En kirurgisk abort i SLL kan kosta upp emot 32 000 kr.