Gå direkt till innehållet

Inga quick fix löser trängseln

Landstingsbudgeten 2014:  Trängseln i kollektivtrafiken i Stockholm är ett växande problem. Det är trångt på perrongerna, i tågen och på bussarna. Det är också trångt på spåren och vägarna så det är svårt att sätta in fler tåg eller bussar i tidtabellen. Att bygga ut infrastrukturen tar tid och är dyrt och både tid och pengar är en bristvara.

Så här i budgettider är det lätt att bli hoppfull men också att tappa hoppet. Summan av pengar ska fördelas, en satsning här, en nedskärning här, balans i slutet. Några länsinvånare blir glada över de utlovade satsningarna, andra besvikna över det som inte kom med. Det är svårt att göra alla till lags,  svårt att misströsta när behoven är enorma och skatteintäkterna begränsade.

Trängseln i kollektivtrafiken är ju akut. Det måste väl alla se, till och med politikerna, eller de som åker kollektivt i alla fall. Och ja, där är alla partier överens men ingen har någon riktig Quick Fix på problemen, det tar tid och det tar pengar.

Moderaterna i Enskede-Årsta-Vantör försöker. De lanserar linbana över Årstafältet som en billig och snabb lösning på Östbergabornas avskildhet från resten av Storstockholms lokaltrafik. Vänsterpartiet i stad, landsting och riksdag försöker också lansera cykling som ett alternativ till kollektiva resor men räcker det?

Med begränsade medel och omätliga behov av investeringar och underhållsmedel finns det inte EN lösning. Även om tunnelbanan skulle byggas ut till Nacka och till Nya Karolinska Solna som V föreslår, är risken stor att de nya utbyggnaderna och det nya utrymmet äts upp av befolkningsökningen och så står vi återigen där 2035 och tycker det är trångt på tågen. Små, förhållandevis ”billiga” satsningar på att knyta ihop t-banelinjer med pendeltågsstationer, nya direktbusslinjer som avlastar tunnelbana och pendeltåg, förlängda bussar som ”knyter ihop” två linjer och väl utbyggd cykelinfrastruktur i samarbete med länets kommuner skulle kunna vara några lösningar. Sen behövs självklart de stora dyra spårutbyggnaderna också men de kan få lite tid på sig.