Gå direkt till innehållet

Initiativ från vänster gör skillnad för funktionsnedsatta

Glad att stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör efter en skrivelse från vänsterpartiet och socialdemokraterna i stadsdelsnämnden ska säkerställa att kvinnor och män med funktionsnedsättningar inom egen regi så få vård i tid. Ärendet behandlas på nästa stadsdelsnämnd.

Det var efter larm från Socialstyrelsen i Lägesrapport 2013 som jag reagerade. Människor i Sverige med insatser enligt LSS med cancer har sämre chanser att överleva än andra. Så kan vi ju inte ha det. Kvinnor  med funktionsnedsättning med bröstcancer har 70 procent högre risk att dö än andra bröstcancerpatienter. En orsak är att kvinnorna får sin bröstcancerdiagnos senare än andra.

Socialtjänsten måste se till att kvinnorna kommer till mammografin i tid. Och att alla brukare kommer till undersökningar, som de är kallade till eller behöver göra på grund av hälsoproblem. Nu lovar förvaltningen  genom skärpta rutiner i dokumentation och i dagligt arbete, att motivera brukare att gå till undersökningar och genom samverkan med läkare, anhöriga etc. att bidra till en förbättring. Det tackar jag för.

En kvarstående fråga är hur man ska jobba med frågorna inom privat drift. Svaren gäller bara del av omsorgen som kommunen driver. Eftersom så mycket är lagt på privata entreprenörer måste jag nu ställa en följdfråga till förvaltningen om vad som kan göras för att säkra jämlik vård för deras brukare.