Gå direkt till innehållet

Intressant öppen stadsdelsnämnd på torsdag!

Oktobernämnden är inte lika fullspäckad som vanligt. Bara 26 punkter på dagordningen. Två medborgarförslag, sju beslutsärenden och tre remisser. Plus anmälningsärenden och nio punkter på den sekretessbelagda delen, varav en upphandling. Temat för öppna mötet är intressant, mansmottagningen i Söderort och Fridsam, arbetet mot relationsvåld. Detta är frågor som behöver lyftas mycket!

Skulle säga att de tre lokalt viktigaste ärendena på dagordningen i övrigt är det försämrade resultatet i medborgarundersökningen, förslaget till detaljplan med 14 nya radhus vid Bedaröbackarna i Högdalen/Örby samt uppföljningen av Stureby vård- och omsorgsboende/ Tussmötegården, som drivs som kommunal intraprenad efter att egenregin vunnit upphandlingen.

Vad gäller Bedaröbacken finns hårdgjord yta att bygga på, men det ska vara flerfamiljshus och gärna kollektivhus, som vi saknar i Vantör. Att ta grönmark, som förslaget också innebär, för att bygga fler radhus är jag kritisk mot. Att utöka förskolan i närheten är nog få emot, förskoleplatser måste vi ha. Tendensen att förskolorna blir större och större, denna blir 8-10 avdelningar, måste vi däremot fundera över. Jag kommer ihåg när vi rödgröna styrde Vantörs stadsdelsnämnd, då ojade sig moderater över femavdelningsförskolor…

Vad gäller Stureby vård- och omsorgsboenden inklusive Tussmötegården har förvaltningen hittat en lång rad avvikelser från avtal, åtaganden och mervärden som haft betydelse för vem som vann upphandlingen. Det handlar om brister i utevistelser och aktiviteter, dokumentation, maten, de anställdas språkkunskaper, hälso- och sjukvård, läkemedelsgenomgångar etc. Eftersom brukarundersökningarna är positiva rekommenderas att överenskommelsen om intraprenaden förlängs. Här vill jag se en återkoppling till nämnden inom en ganska snar framtid. Äldreboendet drivs utan vinstintresse, så pengarna finns kvar i verksamheten men räcker tydligen ändå inte till tillräckligt med utbildad personal som kan göra allt som lovats i upphandlingen.

Medborgarundersökningen till sist: en dyster läsning för alliansen, eftersom de flesta kurvor pekar nedåt, exempelvis skötsel och städning av grönområden, vinterväghållning och sandning av gator och gångvägar, tillgänglighet, möjlighet till spontanidrott, kultur etc. Visst är urvalet litet, men eftersom siffrorna gärna används av makten när de är positiva, anser jag att de ska användas även när de är negativa!