Gå direkt till innehållet

Järvaborna dubbelt överkörda

Vänsterpartiet har sedan många år krävt att E18 skulle läggas i tunnel förbi Järvafältet, något som gjorts med andra vägar som går nära tätbebyggda bostadsområden, till exempel Norra Länken.

Efter protester från boende på Ekerö och i Bromma beslöt trafikverket att också lägga den planerade Förbifarten i tunnel under vatten. Ett projekt som är både dyrare och mer komplicerat än att lägga E18 i tunnel. Att man väljer att bortse från Järvabornas önskemål visar att man tar olika hänsyn till medborgare i Stockholm.

Som kompensation för den uteblivna tunneln beslöt staden om en överdäckning på 300 meter som skulle bebyggas och ge bostäder. Det visade sig sedan att det inte var möjligt att bygga på den smala överdäckningen och då beslutade alliansen – trots tidigare försäkringar om att värna Järvafältets grönområden – att planera för sex punkthus på fältet.
För att få plats med ytterligare sex punkthus i själva bostadsområdet Rinkeby, som redan nu är oerhört tätbebyggt, flyttar man lokalgatan så att den kommer tätt intill bostadshusen, vilket blir en stor försämring av miljön för de boende.

Det är uppenbarligen en fråga om prioriteringar. Om E18 istället hade lagts i tunnel hade värdefulla grönområden på Järvafältet kunnat bevaras och vi hade kunnat bygga många fler lägenheter än de 350 som ryms i de 12 punkthusen.