Gå direkt till innehållet

Jäv i landstinget?

Birgitta Sevefjord (V) krävde svar av finanslandstingsrådet i dag med anledning av att en centralt placerad divisionschef vid Karolinska universitetssjukhuset också ingår i vårdkoncernen Aleris styrelse. Personen i fråga sitter även i sjukhusets ledningsgrupp och i olika forskningsorgan.

– Aleris är en av de största privata aktörerna i Sverige och således en konkurrent till den offentligt drivna vården. Den omstrukturering av vården som den borgerliga ledningen i Stockholms läns landsting genomför innebär bl.a. att en stor del av den vård som idag bedrivs vid akutsjukhusen ska privatiseras. Det är inte särskilt långsökt att tänka att Aleris vill ta en aktiv del i denna privatisering. Att ha en person i Aleris ledningsgrupp som också sitter i ledningsgruppen för Karolinska är naturligtvis bingo för privatiseringsivrarna, säger Birgitta Sevefjord (V)

Men Torbjörn Rosdahl hade en annan åsikt i frågan:

– När en landstingsanställd ingår i styrelsen för en annan vårdkoncern kan det gagna landstinget genom att medarbetaren får nya intryck, inspiration och kunskaper som kommer inte bara det sjukhus som personen är anställd vid utan hela landstinget till del. Arbetsgivaren har godkänt bisysslan efter att ha gjort bedömningen att den varken är av konkurrerande natur eller förtroendeskadlig på annat sätt,

Rosdahl fann det dock bäst att gardera sig i frågan:

– I sak är vi överens.  Jäv är en allvarlig fråga och jag tycker nog att man hellre tackar nej än ja till erbjudanden om bisysslor.

Birgitta Sevefjord pekade på en rad oegentligheter som kan uppstå när en hög chef vid ett landstingsdrivet sjukhus sitter i en privat vårdkoncerns styrelse:

– Hur kan vi garantera att otillåten information inte går från KS till Aleris styrelse och att Alersis  får en konkurrensfördel gentemot andra vårdinrättningar. Det är en tiotaggare som Aleris rekryterat och risken för jäv är mycket stor, avslutade Birgitta Sevefjord.