Gå direkt till innehållet

Julsalong i Norrtälje konsthall – 111 drömmar, men så olika!

Vernissagepublik i Norrtälje Konsthall, Julsalongen 14.12 2013 foto© Anders Djerf

Lördag 14 december, invigning av 2013 års Julsalong på Norrtälje Konsthall. Arrangör Norrtälje Konstförening.

Jag sitter på bussen på väg mot Roslagens huvudstad. Bland jag 111 tolkningar av temat ”Dröm” av lika många konstnärer, eller låt oss säga kreatörer, har jag någonstans min akvarell, med titeln “Det som göms i en dröm”, där en gul figur yrvaket tittar upp ur en folkmassa i blått. Tolkning överlåtes till betraktaren.

Det enda begränsande kriteriet för att delta i år har varit att man är aktivt skapande och fast- eller fritidsboende i kommunen, visar något nytt, hållit sig till maxformatet 1 kvm och samt ämnet, “Dröm”.. Och bara ett verk per konstnär fick lämnas in. (Hur utställningskommittén räknar ut ytan på tredimensionella verk/skulpturer känner jag dock inte till).

Det här kan ju bli hur spretigt som helst. Det var ett grannlaga jobb arbetsgruppen tog på sig att hänga denna disparata ansamling verk, som jag såg delar av vid inlämningen. Snart kan jag konstatera om de lyckats undvika ett totalt kaos.

Men intressant är att ur kaos bringas med tiden av sig självt en slags ordning, genom någon märklig naturlag.

Om detta säger Kaosforskningen om kaosteorin:

”. . . Några aspekter av kaos som studeras är självorganisation och mönsterbildning, hur system som startar i enkla eller slumpmässiga tillstånd producerar regelbundna eller komplexa beteenden. . .”

Liksom när man börjar teckna eller måla någon stans på papperet, och låter det ske ganska slumpmässigt. Allt fler figurer. Utan att konstnären medvetet planerat det, växer ändå ett mönster fram.

Det kan också vara så: Några former i bilden är ännu bara antydda, bara delar av en figur som man gärna vill ”måla färdigt” – men stopp där!

För att låta lekandet med bilden ska fortsätta och utan att fastna i invanda ”normer” som gärna låser betraktaren, kan det bästa vara att låta bli att ”måla färdigt” och lämna den till synes ofullbordade bilden och låta den ”bli hel” i betraktarens öga, där kan det bli lika många bilder som betraktare.

När det gäller den nu aktuella Julsalongen i Norrtälje Konsthall kanske det blir 1111 × 111 nya bilder i norrtäljebornas huvuden räknat t o m 14 januari, eller det totala antalet besökare (hur många det nu blir) multiplicerat med antalet konstverk!

Konsten är fri och kulturens institutioner måste också låtas verka fritt, fritt från de regerande kommunalpolitikernas klåfingrighet och tendens att bara mäta allt i pengar och ekonomisk nytta. Det finns andra värden! Politikerna ska koncentrera sig på att få fram ekonomiska resurser till en levande kultur och kulturarvets bevarande!

Norrtälje Konsthall, Stiftelsen Roslagsmuseet och Pythagoras Motorfabrik och Industrimuseum är värda betydligt större utrymme i kommunens budget än idag, det är kulturinstitutioner vi alla borde vara stolta över och som även utanför kommunens gränser skulle behöva få betydligt mer uppmärksamhet. Det är institutioner som inte ska behöva gå på knäna p g a pengabrist, eller som det värsta exemplet, stå helt stängt hittills i över fem år med risk att helt förfalla.

Låt kulturen få blomstra i sina nuvarande lokaler, färdigställ snarast Faktoribyggnaden, återupprätta museiverksamheten där och anställ utan onödig fördröjning en stadsantikvarie tillika museichef med antikvarisk kompetens samt en museitekniker, främst för vården av samlingarna (magasinerade i Långgarn)! Det är vårt gemensamma kulturarv det gäller! Roslagsmuseet har ett ansvar i rolen som länsmuseum för norra delen av länet! Lika bra att samtidigt anställa en kulturchef med aktivt kulturintresse och en stadsarkitekt!

Med ytterligare en möjlighet för konstutställningar i Norrtälje ges också möjlighet att mer permanent visa en historisk återblick på konsten i Roslagen, med egna, inlånade och deponerade verk, detta samtidigt som utställningar med nutida konst fortsätter i Konsthallen = Gamla brandstationen..

Hur ska ordning kunna bringas i det kaos som konst- och kulturlivet i Norrtälje utsätts för genom svältkost eller helt strypta anslag?. Med den naturlag jag refererat till ovan finns ju bara ett resultat: maktskifte i politikens korridorer vid valet september 2014!

“Det som göms i en dröm”, akvarell 85 × 65 cm, Anders Djerf (Foto A.D)