Gå direkt till innehållet

Käre pensionär på Enskede Nya Servicehus!

Det kom ett brev… från en pensionär boende i Enskede Nya Servicehus, som dock inte presenterade sig med namn. Brevet gällde Vänsterns politik och allsköns kritik mot brister när Stockholms stad nu tar tillbaka servicehuset från Carema som år efter år har kritiserats i samband med verksamhetsuppföljningar. 

En får ta åt sig att pensionären ger Vänsterpartiet cred för att servicehuset snart kan drivas av kommunen utan vinstsyfte, med offentlighetsprincip, meddelandeskydd och kollektivavtal. Men käre pensionär, att skylla vänstern för att hyresgäster inte informerats ordentligt om att loftgångshuset med 22 lägenheter skulle tömmas är att gå för långt. 

I själva verket var det vi och socialdemokraterna som den 23 maj ville återremittera förslaget för att  lyssna på hyresgästerna. Alliansen brydde sig inte om vårt förslag. Vi påpekade att det är mycket ansträngande för äldre att byta boende mot sin vilja. Vi ville veta hur många som sökt servicehus i Enskede, men fått avslag. Men sån statistik finns inte! Hade det varit ett tiotal så hade de lätt kunnat få plats i de tomma lägenheterna på Enskede Nya servicehus!

Att Ung Omsorg som förgyllt tillvaron under helgerna på servicehuset har sagts upp är heller inget som vi beslutat om i nämnden eller som vänsterpartiet har förordat eller ens känt till. Jag har nu skickat en fråga till stadsdelsdirektören om detta och din kritik mot bristande information till boende i loftgångshuset. 

Så ärade brevskrivande pensionär! Vänstern driver äldrepolitik utifrån att det ska vara behoven, inte vinstsyftet som ska styra. Vi vill att alla skattekronor som är tänkta för äldreomsorgen ska gå dit och ingen annanstans. Vi vill att mer personal ska kunna anställas i äldreomsorgen, och det är vi beredda att betala mer skatt för!

PS hoppas du eller någon du känner läser detta! DS