Gå direkt till innehållet

Klädkoder och yttrandefrihet

Birgitta Sevefjord gick vidare i debatten om förbjudna ord i landstinget och frågade finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl om han anser att Stockholms stad och riksdagen gör fel när de accepterar ord som landstinget inte vill veta av. I riksdagen läggs interpellationer om till exempel bristande underhåll av järnvägen och misslyckad stabiliseringspolitik, utan att något censurorgan ingriper.

– Interpellationer är ett av oppositionens viktigaste verktyg och detta är politisk censur, framhöll Birgitta Sevefjord.

– Varje politisk församling  får skapa sina ordningsregler som passar för det egna ändamålet, t ex om klädkoder, svarade Rosdahl.

– Detta handlar inte om klädkoder utan om yttrandefrihet! rättade Birgitta Sevefjord.

Rosdahl ville inte känna av något eget ansvar i denna fråga utan skyllde på landstingets presidium.

– Lägg det inte i presidiets knä och tvinga dem inte att censurera! När vi rödgröna styrde ingrep vi aldrig mot era interpellationer och det kommer vi inte göra nästa gång vi kommer till makten heller, garanterade Birgitta Sevefjord.