Gå direkt till innehållet

Klart det går att rusta miljonprogrammen – sätt igång då!

Det går att rusta ytterstaden utan statliga bidrag, säger Joakim Larsson (M) i en debattreplik i Aftonbladet. Detta skriver han, i en stad som de senaste veckorna sett våldsamma oroligheter som de flesta bedömare menar åtminstone i någon mån har sin bakgrund i den nedrustning som skett i de områden som drabbats.

Segregationen ökar i Stockholm – oavsett om du mäter den i inkomst, i utbildningsresultat eller t.om. i förväntade år vid full hälsa, ja alltså i livet självt.

Ja, vi har varit kritiska till ombildningspolitiken – en ombildning gör en billig hyresrätt till en dyr bostadsrätt och ökar på segregationen. Sen vill Larsson inte låtsas om att de pengar som realisationen av allmännyttan gett dem flyttats till den allmänna kommunkassan och därmed används till sådant som man annars skulle finansiera med skattepengar. Om inte nu alliansen sänkt skatten, men främst för rika och egnahemsägare. I praktiken dubbelbeskattas hyresgästerna för överflyttningar som går till rikare områden.

Det är förrädiskt med uttryck som ”fortsatt hög byggtakt” när samtliga oberoende experter säger att byggtakten i Stockholm är alldeles för låg – knappt hälften av vad den borde vara.

Det går förstås att rusta ytterstaden utan statliga bidrag, och också utan att låta vanliga hyresgäster får stå för notan genom dubbelbeskattning.

Det verkar det helt enkelt som att alliansen inte vill, eller inte kan. Att döma av SCB:s halvårsmätning börjar alltfler Stockholmare uppfatta det.