Gå direkt till innehållet

Kommunfullmäktige bland cyklar och hus

Vänsterpartiets laguppställning i gårdagens kommunfullmäktige innehöll alla ersättarna då KF sammanföll med storstadskonferensen i Malmö där många politiker och tjänstemän befann sig. Lyckligtvis skulle det visa sig under kvällen att även Stockholmsvänsterns bänkspelare kan vinna över alliansens förstafemma.

Kvällens första riktiga debatt föranleddes av Roger Mogert (S) som ville veta hur alliansen såg på att arbetslösheten ökar och byggandet minskar i Stockholm. Alliansen försökte genom Larsson och Nordin (M) kontra det med att si och så många fler befann sig i arbete nu än tidigare. Men det är förstås tämligen meningslöst att debattera arbetslöshet i absoluta tal, Stockholm växer ju hela tiden och antalet arbetande människor stiger förstås även med en dålig arbetsmarknadspolitik. Om man istället diskuterar i relativa tal får man en bild av hur väl alliansen lyckas förvalta Stockholms tillväxt. Inte särskilt väl – är svaret. Samma sak gäller antalet hyresrätter och Emilia Bjurgren (S) konstaterade att under perioden 2000-2010 MINSKADE antalet hyresrätter i Sthlm med 33000.

 

Maria Hannäs

Sedan blev det debatt om de nya bostäderna vid Kristineberg i ”Krillans krog”. Maria Hannäs (V) var positiv till förslaget men tyckte – efter en redovisning av en stadsarkitekt – att husen skulle vara något lägre så att stadens siluett inte skymdes vid utblicken från Tranebergsbron. Det bemöttes av Regina Kevius (M) med att Vänsterpartiet alltid är emot byggande. Att ha synpunkter på M:s bostadsprojekt är tydligen att ”vara emot att bostäder alls byggs”. Med dem eller mot bostäder

Jackie Nylander

Fullmäktige tog därefter upp debatten om ett stödprogram för anhörigvård där Jackie Nylander (V) var positiv. Han påpekade att det kan vara svårt för den enskilde att veta när det är dags att ”koppla in professionen” – på detta sätt får de hjälp i hela processen. Torun Boucher (V) gillade även hon förslaget men poängterade att det måste gå hand i hand med satsningar på den offentliga vården, så att anhörigvård inte blir en ersättning för offentlig hjälp.

 

Torun Boucher

 

Klimatprogrammet (Klimp) följde därnäst och Stellan Hamrin (V) konstaterade att för lite görs och att de rödgröna är beredda att införa nya klimatinvesteringsprogram framöver. Han påpekade även att utsläppen ökar, vi är alltså på väg åt fel håll under de senaste fyra åren. En ny miljöbilsdefinition diskuterades och alliansen fick erkänna att deras tidigare utfästelser om att Förbifart Stockholm ska trafikeras främst av miljöbilar inte kommer att uppfyllas. Återstår att se om det innebär någon förändring av planerna för förbifarten.

 

Stellan Hamrin

Sedan diskuterades nya bostäder i Bromma. Sebastian Wiklund (V) konstaterade att av 850 planerade bostäder på platsen föreslås 0 hyresrätter. Det är särskilt illa i Bromma, som redan har en låg andel hyresrätter. Vänsterpartiet vill ha en blandad stad.

 

Sebastian Wiklund

Debatten om kulturhusets sammanslagning med stadsteatern var förvirrad. Torun Boucher (V) tvingades fråga varför man inte kunnat göra ett bättre beslutsunderlag? Nu saknades konsekvensanalys, organisationsbeskrivning – ja allt som kunnat innebära en informerad diskussion.

Mehdi Oguzsoy

 

Slutligen debatterades cykelplanen som äntligen sätts i verket. Då klockan börjat röra sig efter 10-strecket på kvällen var samtliga deltagare rätt trötta men både Sebastian Wiklund och Mehdi Oguzsoy (V) konstaterade att det var bra att vi äntligen får en cykelplan. Målen är dock för lågt satta och siktar därmed under såväl stockholmarnas förmåga som önskemål.