Gå direkt till innehållet

Landstinget satsar mer på förmånsbilar

Den moderatledda alliansen i landstinget föreslår i morgon att beloppsgränsen för inköp av förmånsbilar höjs. Vänsterpartiet vill istället att förmånsbilar helt avskaffas. Det finns inga hållbara skäl för att bevara systemet i en region med väl utvecklad kollektivtrafik.

– Förmånsbilar är en kvarleva från gamla tider då höga politiker och tjänstemän – utöver sina topplöner – skulle premieras med förmånsbilar. I dag diskuterar man överallt hur bilåkandet kan begränsas. Då ger det helt fel signaler att landstinget fortfarande har kvar fenomenet, inte minst då vi är huvudman för kollektivtrafiken, säger landstingsrådet Håkan Jörnehed (V).

Sammanlagt 27 politiker och chefer i landstinget har förmånsbil. Landstingsråden tillhör alla den styrande alliansen, bland dem trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

– Är det för att alliansråden har så liten tilltro till sin förmåga att sköta kollektivtrafiken som de anser sig behöva förmånsbil? Trafiklandstingsrådet borde verkligen leva som han lär och vara ett föredöme med tilltro till kollektivtrafiken.

Landstinget köper numera enbart fordon som klassas som miljöbilar, vilka betingar ett högre pris pga avancerad teknik. De byts ut vart tredje år.

– Vi blir inte bättre miljövänner genom att köpa dyra miljöbilar. För att ta klimathotet på allvar måste vi minska bilåkandet och öka andelen kollektivtrafik. Att avskaffa förmånsbilar är ett av flera steg på vägen, säger Håkan Jörnehed.

Höjningen av beloppsgränsen sker från 8 till 9, 5 prisbelopp, vilket innebär att en förmånsbil får kosta upp till 422 750 kr.