Gå direkt till innehållet

Livh i SvD: Varför är kvinnor mindre värda?

Det är skamligt att tekniska jobb värderas så mycket högre än jobb med ansvar för gamla människor eller små barn. Det är skamligt att den rika staden Stockholm inte gör något åt det, trots att det är fullt möjligt, skriver Ann-Margarethe Livh (V) på SvD Brännpunkt.

Snart börjar budgetdebatten i Stockholms stadshus. Högeralliansen pratar gärna om stadens budgetöverskott men nämner inte jämställdheten, för det är ett område där utvecklingen går bakåt i Stockholm.

En IT-tekniker är värd 29 508 kronor i månaden. Ett vårdbiträde får 21 465 kronor i månaden och en undersköterska tjänar 22 675 kronor. I alla fall om de är anställda av Stockholms stad, en av Sveriges största arbetsgivare.

Idag har anställda mer betalt för att ta hand om fastigheter än för att hjälpa sjuka människor. Enligt Stockholm stads lönekartläggning 2011 hade fastighetsingenjörer 40 653 kronor i månadslön medan socialsekreteraren hade 28 450 kronor.

Andra kraftigt kvinnodominerade yrken som sjuksköterskor, biståndsbedömare, förskollärare, speciallärare, lärare i grundskolan och bibliotekarier har alla medianlöner som understiger fastighetsingenjören med ungefär 8000 kronor i månaden.

Jobb med människor och med maskiner värderas fortfarande olika och marknadskrafterna får styra. Hur kommer det sig annars annars ett vårdbiträde inom hemtjänsten som arbetat i många år inte tjänar mer än 22-23 000 kronor i månaden, ofta mindre.

Vänsterpartiet vill satsa 150 miljoner kronor för att kunna höja lönerna inom kvinnodominerade låglöneyrken. Det är för mycket pengar, tycker högeralliansen. Samtidigt lägger alliansen en miljard kronor på att göra det enklare att ta sig fram med cykel i Stockholm.

Självklart är det jättebra att IT-tekniker har en bra lön och vi vill att cyklister ska ta sig fram lätt i staden. Varken IT-tekniker eller cyklister ska få det sämre för att vi höjer kvinnolönerna. Stockholm är en rik stad med flera miljarder i överskott. Denna rika stad har råd att lägga 150 miljoner kronor av sitt miljardöverskott på att uppvärdera lönerna för anställda inom till exempel hemtjänst och äldreomsorg.

Om överskottet istället ska ligga kvar i stadens kassakista och lönehöjningarna finansieras med nya skatteintäkter, handlar det om småsummor. Sju öre per intjänad hundralapp i skattehöjning skulle ge anständiga lönelyft för de, främst kvinnor, som sliter i de tunga vårdjobben.

Det är skamligt att ointresset är kompakt hos alliansen för att komma till rätta med dagens viktigaste jämställdhetsfråga; att många kvinnor som arbetar i vår stad, trots slitiga jobb, inte kan leva på sin lön. Det är skamligt att tekniska jobb värderas så mycket högre än jobb med ansvar för gamla människor eller små barn. Det är skamligt att den rika staden Stockholm fortfarande har en könssegregerad arbetsmarknad och att dess ledning är totalt ointresserad av att göra något åt detta.

Det ska bli intressant att höra Sten Nordin under budgetdebatten när han ska förklara varför han inte tycker att jämställdhet är viktigt och varför det är okej att låta kvinnor fortsätta att slita ut sig i jobb där de inte kan leva på sin lön.