Gå direkt till innehållet

Madeleine Sjöstedt bygger luftpalats

Kulturpolitik är att skapa förutsättningar för att kulturen att växa och blomma genom att stödja en infrastruktur för anslag och lokaler för kulturlivet och tillgänglighet för medborgarna. En kulturpolitik från vänster bygger på långsiktiga satsningar, medborgarnas behov och tillit till konstnärerna. Den borgerliga kulturpolitiken i Stockholm idag är tvärtom: man satsar mest på en utvald publik i innerstaden, föredrar projektifiering och sponsring och möter fria konstnärer och kulturarbetare med misstro och kontrollbehov.

Kulturpolitik är pengar.

Vänsterpartiets budget innebär en ökning på kulturförvaltningen med 68 milj kr, stadsdelarna med 23 milj kr Kulturhuset/Stadsteater med 22 milj samt investeringar för nytt kulturhus i Järva, upprustning av samlingslokaler och bibliotek 45 milj kr.

Madeleine Sjöstedt bygger i stället luftslott, eller ska vi säga luftpalats – för att påminna om hur det kan gå när planerna saknar verklighetsförankring. 

Det finns bra ambitioner budgeten men i realiteten innebär den att det blir stora nedskärningar. Det låter bra med ett barnkulturår för 20 milj kr, men hur ska det genomföras när samtidigt nämnden ska spara 22, 6 milj kr och inte får någon pris och lönekompensation? 12, 5 milj ska sparas på konsulter under 2014 – hur många finns det egentligen? Den stora satsning på stadsteatern som M skryter med går huvudsakligen till att täcka kostnaderna för sammanslagningen med Kulturhuset.

 

Kulturpolitik är fördelningspolitik.

Vi har konstaterat att kultursatsningarna är mycket ojämnt fördelade i staden och följer mönstret för segregation från  bostads- och skolpolitiken.

Kulturen i stadsdelarna har länge varit ett sorgligt kaptiel, kantad av borttagna kultursekreterare, indragna lokala stöd och nerläggningar av verksamheter. Av de pengar som avsatts för kultur i stadsdelarna har bara en bråkdel använts. Nu löser ni det genom att trolla bort pengarna och slå ihop dem med barn- och ungdomspåsen. Då slipper ni att redovisa ett pinsamma överskottet och ni  slipper också göra kultursatsningar  Vi behåller budgetposten för kultur  i sdn och ökar den med 23 milj för att skapa lokala kulturkommittéer och kultursekreterare i någon form.

 

Om vi ska få en levande stad öppen för alla måste vi på allvar ta tag i lokalfrågan, sluta leka affär.  avskaffa marknadstänkandet och hitta ett nytt bruksvärdessystem för kulturlokaler som scener, samlingslokaler och  konstnärsateljeer.

 

Vi lever i en tid av skakiga finanser runtom i Europa. Kraven växter på mindre materiell tillväxt för att vi över huvudtaget ska kunna överleva. Då är det en bra hållbar utveckling att satsa på kultur.  Den mänskliga utdelningen är oberoende av ränteläget, det kulturella kapitalet kan inte ätas upp av hungriga finanshajar och den konstnärliga energin är förnyelsebar. 

 

Jag yrkar avslag på högeralliansens budget och yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget för kulturen för 2014.