Gå direkt till innehållet

Moderaternas nakna politik

”Men han har ju ingenting på sig! sade ett litet barn och den ene viskade till den andre vad barnet hade sagt. Han har ju ingenting på sig! Ropade slutligen allt folket, och det kröp i kejsaren ty han tyckte att de hade rätt, men han tänkte som så: Nu måste jag hålla ut till processionens slut.”

Jag påstår inte att Sten Nordin är naken här i salen men jag vill påstå att sagan om kejsarens nya kläder handlar om er budget. Ni vill inte se det Stockholm som inte passar er, ni döljer era nedskärningar i vacker klädnad av ord och ni ger tomma löften utan innehåll och realistisk finansiering. Det är gott om visionsdokument men ont om konkreta resultat. Trots allt prat om satsningar på bostadsbyggande så säljer ni fler hyresrätter än ni bygger 2013 och den politiken vill ni ju fortsätta.  Trots alla försäkringar om välfärdssatsningar så fortsätter stadsdelsnämnderna att utarmas. Förskolor, äldreomsorg, fritidsverksamheter och socialtjänst står avklädda.

Vårt Stockholm, Amaro Stockholmo, Munno Stockholmba, håller på att slitas isär av växande klassklyftor, mellan allt rikare och allt fattigare människor. Ni har drivit igenom er ideologiska modell och nu går en stor del av våra gemensamma resurser till privata företag och riskkapitalbolag. Stadsdelsnämnderna har alltmer blivit transportkompanier för remisser och alibin för er i Stadshuset att inte möta medborgarna.

Koncernen med stadens bolag, stadsdelsnämnderna och personalpolitiken har något gemensamt: en nedmontering av det demokratiska inflytandet.

Den kanske viktigaste politiska frågan idag är att demokratin måste återupprättas. Vi har en vision om ett annat Stockholm. Vi presenterar en fyraårsplan för den lokala demokratin. Varje stadsdelsnämnd ska ha en utvecklingsbudget och ökad investeringsbudget. Medborgarna ska ha många vägar till inflytande: medborgarbudget, ungdomsråd, kulturkommittéer med egen budget, öppna möten i alla nämnder och bolag mm. Hyresgäster ska har reellt lokalt inflytande, medborgarna i ett område ska ha verkligt inflytande över skolor och äldreomsorg. Barn och unga ska tas på allvar och stadsplaneringen ska utgå från deras behov och inte från företagens.

Även personalens demokratiska inflytande måste stärkas. Idag råder en tystnadens kultur och många tjänstemän och anställda vågar inte protestera mot stadens ledning. Personal i upphandlade verksamhet har det etter värre, de har inte ens formell rätt att protestera mot missförhållanden.

Av stadens stora förmögenhet vill vi satsa 3 miljarder på hållbara investeringar, avgörande för stockholmarnas framtid: en bostadsmiljard för att genomföra vår bostadspolitik som bl.a. innebär att bygga nytt och billigt, att renovera på de boendes villkor, och att stimulera lokal utveckling. Vi satsar en miljard på personalens kompetensutveckling, jämställdhet och arbetsmiljö, samt en miljard på insatser för miljö-och klimatomställning.

På dessa för framtiden helt avgörande områden hittar vi inga konkreta lösningar i er budget. Vi är övertygade om att till slut allt folket, som i sagan, kommer att ropa att er politik faktiskt är naken.