Gå direkt till innehållet

Möte med boende vid kv Linjalen

Kvällen den 7/10 var jag inbjuden som politiker för att träffa kvarteret Linjalens boende. De ville veta något om de processen för att ta fram en detaljplan och uttrycka deras oro över pågående planer i deras bostadshus och vid Rosenlundsparken strax utanför. Förutom jag så kom även Juliana Gristelli (V) från stadsdelsnämnden. S och Mp var också representerade men ingen från den borgerliga majoriteten ställde upp.

Jag kan verkligen förstå deras oro över vad som håller på att hända. Om vi börjar med parken och bygget där. Det som upprör mest är att det ska dra en väg ner i parken som en förlängning från Swedenborgsgatan. Anledningen ska vara att området är så stängt och otryggt. En beskrivning de boende jag har träffat inte känner igen sig i. Frågan kring hur en park blir mer trygg genom att det dras in stadsbussar i parken lämnas också obesvarad. Det blir självklart osäkrare och dessutom delas då parken upp i två delar.

Vidare anser jag att det är ett mycket komplicerat ärende att bygga hus på parkmark mitt på Södermalm samtidigt som det finns en betydande bostadsbrist i Stockholm. Ärendet kommer tillbaka till stadsbyggnadsnämnden efter samrådet och vi får se hur vi ställer oss till ärendet då. Det vi har sagt redan nu är att parkhuset är ett allt för stort ingrepp i parken och vi tycker inte att det ska byggas. Oavsett vad som byggas så måste det vara hyresrätter schysta hyror. Läs gärna mer om V:s bostadspolitik på hyresstopp.nu

När det gäller kv Linjalen så är det märkligt att det just är ett gigantisk livsmedelsbutik som ska byggas i nedanplan. Det finns ju flera butiker i omnejd. Omkonstruktionen väntas också inverka på och ta bort ett par lägenheter, vilket är helt oacceptabelt. Linjalen är en av få kommunalt ägda hyresfastigheter på Södermalm. Det kommunala ägandet borde kanske användas på ett annat sätt. Är det verkligen en stor livsmedelsbutik som behövs här? Behövs inte allmänna, sociala och kulturella verksamheter? Det är ju på de få ställen staden äger husen som vi kan skapa något annorlunda.

Stadsbyggnadsnämnden har än så länge inte fattat några beslut och även vårt beslut kommer när det är dags. Men jag är som sagt skeptisk.