Gå direkt till innehållet

Nästan var tredje avhoppad ungdom ”försvunnen”

859 ungdomar går inte att spåra. De studerar inte och de har inget jobb att gå till. När kommunen söker dem går de inte att nå. Det handlar om 30 procent av 16-19-åringarna, som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret, som man inte lyckats komma i kontakt med. Detta visar ett tjänsteutlåtande till arbetsmarknadsnämnden den 25 september.

– Det är extremt oroväckande. Unga far illa i Stockholm. Det gäller särskilt unga utan utbildning och med ”trasiga” hemförhållanden. Förvaltningen har uppmärksammat problemet. Det är uppenbart att allt fler unga riskerar att permanent hamna utanför, specifikt unga från ytterstaden, säger Karin Rågsjö, vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Ur tjänsteutlåtandet:
”Jobbtorgen vittnar om en allt svårare problematik inom gruppen, främst märks detta i de mest utsatta områdena där även bristande språkkunskaper i svenska och låg utbildningsbakgrund försvårar inträdet på arbetsmarknaden.”