Gå direkt till innehållet

Normalisera inte vinstintresset – utvisa kapitalet från välfärden!

Det finns en annan väg. Idag skriver Johan Höök på DN.Debatthttp://www.dn.se/debatt/okad-kontroll-och-insyn-over-de-privata-utforarna/ om sina förslag för att öka kontrollen och insynen över de privata utförarna. Ett uppdrag som han fått från en regering som släppt marknadskrafterna loss i välfärden i kommuner och landsting utan att skydda allmänhetens insyn och välfärdens kvalitet.

Så vad annat är att vänta, än förslag som ser privatiseringen som en naturlag, som förutsätter att utvecklingen med ”Allt mer kommunal verksamhet som hemtjänst, primärvård och teknisk service bedrivs av privata utförare som företag eller idébruna organisationer” ska fortsätta.

Utredaren verkar dock ha gjort upp med de värsta avarterna: ”Det går inte att säga att kvalitetsbrister får lösas genom att medborgarna väljer en annan utförare”. Men att tro att kommunerna och landstingen ska kunna garantera medborgarna att verksamheten håller kvaliteten så länge vinstintresset får styra är naivt.

Privatiseringspolitiken har tjänat sitt syfte, har öppnat nya marknader för riskkapitalspekulanter och andra som styrs av den egna vinningen och inte av syften om alternativa pedagogiker och omsorger. Vad jag förstår har den ideella sektorn fått allt svårare att hävda sig, och många har dragit sig ur avtalen.

De kommunala tjänstemännen hinner inte följa upp privata utförare, ständigt på efterkälken när nya skandaler visar att regelverken inte håller måttet. En katt- och råtta-lek där kapitalet hittar nya kreativa vägar att öka sin vinst och värdet på sina investeringar, samtidigt som segregationen ökar och ingen vetenskaplig utvärdering har visat att välfärdens kvalitet har blivit bättre.

Under mantrat om valfrihet har välfärden kommersialiserats. De som gynnats av valfriheten är som vanligt de mest informerade, ekonomiskt gynnade, friska, de som har engagerade anhöriga, de som orkar och har tid att planera sina barns skolgång, sin ålderdom. Detta försprång kan aldrig hämtas in med bättre information som utredaren tycks tro. Övriga kommer hjälplöst på efterkälken. De som betalar valfrihetens pris.

Johan Höök är inte ens beredd att föreslå öppna böcker och att offentlighetsprincipen ska gälla all verksamhet som utförs åt kommuner och landsting, till skillnad från friskolekommittén som vill att offentlighetsprincipen ska gälla alla skolor. Privat utförd kommunalt finansierad verksamhet kan med utredarens förslag aldrig ge medborgarna samma insyn som i kommunal verksamhet. Så varför privatisera?

Nej, låt kommunen driva kommunalt finansierad verksamhet. Ta bort vinstsyftet ur välfärden. Låt behoven styra. Låt vinsterna hamna i välfärden, hos medborgarna och inte i aktieägarnas fickor. Låt ideella sektorn som syftar till utveckling driva kompletterande kommunalt verksamhet, med lika stark offentlighetsprincip, meddelarfrihet och rätt kollektivavtal som i offentligt driven verksamhet.