Gå direkt till innehållet

Nu är den här – en budget för hela länet!

I dag lanseras Låt hela länet leva!  Utgångspunkten för Vänsterpartiets landstingsbudget 2014 är ett sammanhållet län grundat på social rättvisa och delaktighet. Alla i hela länet, från Nynäshamn i söder till Hallstavik i norr, ska få rättvis tillgång till våra gemensamma resurser.

– Det finns två grupper vi har tänkt på framför andra i den här budgeten och det är barnen och personalen. Barn är framtiden och det viktigaste vi har – därför prioriterar vi barn i vår budget. Vi avskaffar avgiften på akuten och därmed är all barnsjukvård kostnadsfri. Vi slopar också avgiften för receptbelagd medicin för barn, säger oppositionslandstingsrådet Håkan Jörnehed (V).

Vänsterpartiet lägger sammanlagt 327 miljoner utöver alliansens budget i olika personalsatsningar, bland annat en satsning om 225 miljoner för att möjliggöra lönehöjningar utöver avtal för sjuksköterskor. Därmed kan vi höja ingångslönerna till 25 000 kr. Motsvarande lönelyft läggs på de redan anställda sjuksköterskorna. Läs mer här på Brännpunkt!

– Trängseln är ett stort och växande problem i kollektivtrafiken och med 100 miljoner extra kan vi bland annat köra fullängdståg i t-banan på kvällar och helger. Barn får åka fritt alla veckans dagar i vuxens sällskap och pensionärer behöver inte betala i lågtrafik mellan kl. 10 och 15, säger Gunilla Roxby Cromvall (V), gruppledare och ledamot i Trafiknämnden.

Vi höjer skatten med 25 öre till 12,35 kr vilket tillför landstinget 1,2 miljarder mer än den borgerliga majoriteten. All barnsjukvård ska vara avgiftsfri, vilket innebär att Vänsterpartiet avskaffar avgiften för akut barnsjukvård samt receptbelagd medicin för barn. I övrigt bibehålls sjukvårdstaxorna på 2013 års nivå.

Inom trafiken införs ett antal taxereformer som ökar tillgängligheten för resenärerna, bland annat en utvecklad ungdomsrabatt samt fria resor för pensionärer i lågtrafik. Klimattaxa införs på linjer med lågt resande. För att möjliggöra för alla att resa kollektivt inför vi enhetstaxa med samma pris oavsett reslängd. Priset på 30-dagarskortet bibehålls på dagens nivå, 790 kronor (helt pris).