Gå direkt till innehållet

Fridsam

IMG_2063

Idag hade Fridsam öppet hus i sina nya fina lokaler. Fridsam, som är ett samarbetsprojekt mellan stadsdelarna Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör. Ett samarbetsprojekt som arbetar emot våld i nära relationer. Fokus är på barnet! Äntligen ligger fokus där det ska ligga, alltför ofta glöms barnen bort. Det finns tre viktiga delar på Fridsam, Barn som upplevt våld i en nära relation, vuxna våldsutsatta i nära relationer och mansmottagningen. De två förstnämnda ligger i de fina lokalerna på Bärsågränd 11 i Dalen och den sistnämnda ligger i Globen. Till Fridsam finns även en lägenhet för män som slår. Istället för att kvinnan och barnen flyttar ut får förövaren flytta.

IMG_2058

På väggen står det en hel del statistik. Går naturligtvis inte att läsa, så jag berättar. 60 % av resurserna kommer från de stadsdelar som ingår, 40 % är utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. Om utvecklingsmedlen försvinner är Fridsam illa ute. Naturligtvis borde ingen del i det här vara projektpengar, det måste till riktade pengar. Mansmottagningen har fram till september i år tagit emot 83 män, troligtvis har det hunnit bli några fler. Man arbetar efter den modell som har utvecklats i Oslo under många år. Det finns en ickevåldsgrupp som är igång och en anknytningsgrupp för pappor. Anknytningen mellan barn och en våldsam förälder tar naturligtvis stor skada. Planeringen är att fler grupper ska starta.

Barngruppen tar emot barn som är mellan 4 och 7 år, 35 barn har fått enskilt stöd. När det gäller vuxna har 85 kvinnor och 7 män haft kontakt. Kvinnogruppen träffas minst vid 23 tillfällen, en gång i veckan och arbetar då med olika teman. Till min stora glädje var kvinnohistoria ett av dessa teman. Våld, vardagspsykologi, sexualitet och barn var de andra. Samtidigt som mammorna träffas i sin grupp träffas barnen.

IMG_2067

Polisstation, polisbilar och polishelikopter i barnrummet! På Fridsam tar man ett helhetsgrepp över våld i nära relationer och som jag redan nämnt, barnen är i centrum. Det här kan bli riktigt bra! Men, vad som krävs är resurser och säkerligen en större lokal. Det bäste vore att mansmottagningen kunde rymmas i samma lokaler som övrig verksamhet.

Vänsterpartiets budget för 2014 kommer att innehålla pengar till den här verksamheten. Vi har under många år skrivit i våra budgetar att arbetet mot våld i nära relationer måste vara en av stadens kärnverksamheter. Då måste det till riktade pengar! Inte att man tar från andra verksamheter som också behöver sina pengar. Antagligen kan en skattehöjning vara nödvändig. Vi instämmer även i åsikten, som framfördes från flera av besökarna, att det behövs minst ett Fridsam till, i norra Stockholm. Alla stadsdelar ska ingå i den här verksamheten. Bara så kan vi komma tillrätta med det stora problem som våld i nära relationer är.