Gå direkt till innehållet

Omodernt med förmånsbilar

Alliansen i landstinget har beslutat om höjd beloppsgräns för inköp av förmånsbilar. Vänsterpartiet kräver istället att förmånsbilar helt avskaffas.

– Det finns inga hållbara skäl för att bevara systemet i en region med väl utvecklad kollektivtrafik, sade Anna Sehlin (V) när hon i dag frågade finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl om förmånsbilarna.

– Kan verkligen en förmånsbil vara en miljöbil?  Är de inte bara är en kvarleva från gamla tider då höga politiker och tjänstemän – utöver sina topplöner – skulle premieras med förmånsbilar?

– Stockholms läns landsting har det mest ambitiösa miljöprogrammet i Europa med ribban högre än alla andra. Det klimatmässigt bästa alternativet ska väljas för tjänsteresa, det står jag bakom, sade Torbjörn Rosdahl och tillade:

– Men ibland åker vi utomlands (!) och då måste vi vara flexibla.

– I ett stressat sammanhang förstår jag att man behöver ta bilen ibland men att ha en förmånsbil är ingenting annat än ett privilegium som borde avskaffas. Skulle vi inte kunna använda dessa pengar bättre, exempelvis på tjänstecyklar? frågade Anna.

– Det är en ideologisk fråga, ni reserverar er jämt, klagade Rosdahl till sist.

Sammanlagt 27 politiker och chefer i landstinget har förmånsbil. Landstingsråden tillhör alla den styrande alliansen. Efter höjningen av beloppsgränsen får en förmånsbil kosta upp till 422 750 kr. Förmånsbilarna byts ut vart tredje år.