Gå direkt till innehållet

Rågsjö (V): Inför hemlöshetssamordnare nu!

Vänsterpartiets Karin Rågsjö anser att det får vara nog med frimärksplaneringen för hemlösas dagverksamheter. Socialförvaltningen stångar sin panna blodig i sökandet efter lokaler. Staden måste nu ta ett helhetsgrepp och ordna långsiktiga lokaler till rimliga hyror, anser hon i en skrivelse som läggs idag.

– Vi har i många år framfört behovet av en hemlöshetssamordnare under kommunstyrelsen, som ser till att stadens nämnder och bolagsstyrelser inklusive koncernstyrelsen och kommunfullmäktige drar åt samma håll. Nu måste en sådan samordnare inrättas av kommunstyrelsen, säger Karin Rågsjö, Vänsterpartiets vice gruppledare.

Vänsterpartiet har också krävt att koncernstyrelsen extrainkallas för att lösa den akuta lokalfrågan för Convictus. Hemlösa får inte bli offer för marknadshyror. Stockholm måste upplåta kommunala lokaler till rimlig hyra för ideella organisationer som arbetar med hemlösa. Det är hela stadens ansvar.