Gå direkt till innehållet

Rapport från seminariet ”Gränser för Stockholms tillväxt?

Torsdagen 26 september höll Vänsterpartiet ett kunskapsseminarium om befolkningstillväxt, bostadsbyggande, grönska och bebyggelsetäthet. Kort sagt, allt det som avgör hur stor staden ska kunna bli utan att förlora alla de kvaliteter som gör att så många vill flytta till en stad. Ca 50 personer deltog i en livlig diskussion där olika ståndpunkter bröts mot varandra och även om inte alla enades så fick alla ny kunskaper om seminariets frågeställningar.

Under kvällen avhandlades följande frågor

Professor och landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson inledde genom att sammanfatta sin artikel i DN 9 mars under rubriken ”Det finns en smärtgräns för tillväxten i Stockholm”.

Professor Dick Urban Vestbro, talade under rubriken ”Hur många bostäder kan man bygga genom förtätning?”

Arkitekt Lisa Deurell, ordförande i Kvinnors byggforum, talade under rubriken ”Låt villakvarteren bli
stad!”.

Arkitekt Hans Brattström från Stockholms Läns Landstingets enhet Tillväxt, miljö och regionplanering
berättade om huvuddragen i Regionplanen RUFS 2010

En rapport från seminariet med bilagor och illustrationer kan ni läsa genom att klicka här: Rapport Tillväxtseminarium