Gå direkt till innehållet

Rätten till en säker abort

Illustration: Tommy Mäkinen.

I morgon uppmärksammar RFSU tillsammans med många organisationer i världen den internationella dagen för kvinnors tillgång till säkra och legala aborter.

Redan den 8 mars i år gick Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting ut med en motion om att informera bättre om hur utländska kvinnor kan få göra abort i Sverige och undersöka möjligheten att subventionera dessa aborter.

– Vi i Sverige kan vara stolta över den svenska aborträtten. Vi har välutbildade barnmorskor och en väl fungerande abortverksamhet med preventivmedelsrådgivning och ungdomsmottagningar. För oss är det en mänsklig rättighet att bestämma över våra egna kroppar men i många länder saknar kvinnorna den rättigheten, säger Gunilla Roxby Cromvall (V), gruppledare.

Runt om i världen stärker abortfientliga krafter sina positioner och når framgångar. I Europa är abort förbjudet på Irland, Malta och i Polen. Andra europeiska länder har infört abortrestriktioner och fler inskränkningar av kvinnors rätt till sin kropp, hälsa och liv är på väg.

– Världens kvinnor gör varje år tiotals miljoner osäkra aborter, varav flertalet i utvecklingsländer. Bakgrunden till de osäkra aborterna som leder till tiotusentals dödsfall varje år kan vara bristande tillgänglighet och avsaknad av professionell kunskap, men oftast är anledningen en restriktiv lagstiftning, säger Håkan Jörnehed (V), landstingsråd.

Tack vare ett tillägg i den svenska abortlagen 2008 får utländska kvinnor göra abort i Sverige utan särskilt tillstånd, men tyvärr är det svårt att hitta information om detta både på svenska och andra språk. Rättigheten är viktig för kvinnor från länder i Europa med restriktiva abortlagar, men också för kvinnor som kommer till Sverige för studier, bärplockning eller fallit offer för trafficking.