Gå direkt till innehållet

Röda kraftfält stärks i Norrtälje och i skärgården

I Roslagen finns det Röd Kraft! Det visades verkligen i måndags, då Jonas Sjöstedt gjorde sitt första besök i Roslagens huvudstad som partiledare, förresten hans första besök i Norrtälje på tio år! På dagen hade Jonas träffat elever i stadens skolor, och på kvällen bjöd Vänsterpartiet i Norrtälje alla som ville komma, till ”Smedjan”, = kaféet, på Pythagoras Industrimuseum och lyssna och samtala med Jonas. Det blev fullsatt till sista plats!

Vinsterna i välfärden var ett centralt avsnitt i Jonas inledningsanförande. De vinsthungriga riskkapitalisterna har alltför länge tillåtits sko sig både på de omsorgsberoende ”brukarna”, och på alla skattebetalares bekostnad. De är inte de aktörer vi vill se på den “marknaden”.

Jonas ser med stor oro på den fortsatta avfolkningen av glesbygden. Närproducerat skapar arbetstillfällen och minskar mängden transporter. Ekologiskt odlat skonar miljön och betande djur håller landskapet öppet.

Men stora kapitalstarka aktörer vill annat. Allt fler konglomerat av stora köplador i utkanterna av i stort alla stora och mellanstora städer slår undan benen på butikerna i stadskärnorna, och ännu värre, släcker de få lanthandlar som mot alla odds ännu finns kvar.

En levande landsbygd har också ett stort behov av skolor, även om det kan bli ganska små enheter. Med goda pedagoger och ny teknik ska det kunna fungera! Dessa små enheter måste vi slå vakt om, i stället för att som borgarna hota med nedläggningar och centralisering. En satsning på glesbygden måste få kosta. Norrtälje kommun har glesbygdsproblem! Vänsterpartiet har ett nyligen publicerat, väl genomarbetat och ganska omfattande program för en levande glessbygd.

Jonas vill gärna lära känna Stockholms skärgård och Roslagen bättre, ett geografiskt område han idag inte är så bekant med. Det framkom när han i förra veckan i aktersalongen på S/S Norrskär vid kaj vid Strömkajen träffade representanter för SEKO Sjöfolk, Skärgårdsstiftelsens VD Lena Nyberg och landstingsledamoten Gunilla Roxby-Cromvall samt flera andra skärgårdsintresserade vänsterpartister. En sammanfattande bild av situationen i skärgården och Skärgårdsstiftelsens omfattande verksamhet gav Lena Nyberg. Gunilla Roxby berättade om turerna i skärgårdstrafikupphandlingen och hur den till slut nyligen havererade, och hur ett bolag inom jättekoncernen Serco tilldelats driften av Djurgårdsfärjorna. Ett mycket omtvistat beslut, då Serco utreds av Londonpolisen för ekobrott.

Till detta den den nu utbrutna strejken bland skärgårdsbåtarnas ombordanställda. Från SEKO Sjöfolk fanns Chang Strömberg på plats på Norrskär och redogjorde för anledningen till strejken och det aktuella läget.

Jonas Sjöstedt, du är så välkommen på upptäcktsfärder i vår innehållsrika roslagsskärgård!
Jag och mina vänner guidar dig gärna och kan ge tips på intressanta besöksmål.

“Här vill vi stasa!” Jonas Sjöstedt vid roslagskartan i Smedjan på Pythagoras 4 november 2013. ©foto: Anders Djerf