Gå direkt till innehållet

Rusta upp Rågsveds lekparker

Idag har jag vandrat mellan tre av Rågsveds lekparker – Fjädern, Båtparken och Krokodilen – guidad i det soliga vädret av en och sedan två Rågsvedsmammor med sina barn. Det här är parker som behöver rustas upp, exempelvis klätterställning och bättre sandlåda i Fjädern, tillsnyggad lekbåt och flera bänkar med bord i Båtparken och mera att göra för barnen i Krokodilen. Lekstugan i Fjädern är klottrad och behöver saneras. Det gäller också gungor och parkbänkar på olika ställen. Fler papperskorgar längs Hagsätravägen behövs också.

Lekparkerna som vi gick till ligger nära där mammorna bor i den del av Rågsved som vetter mot Hagsätra, men mammorna går ofta istället med sina barn till den upprustade Rågdalens parklek på andra sidan tunnelbanan. Det är roligare i Rågdalen för där finns mer att göra för barnen. För många barn och deras föräldrar är parkerna otroligt viktiga som utflyktsmål, eftersom man är kvar i stan över helger och sommaren. I parkerna har familjerna picknick och man går mellan parkerna för att få variation. Toaletter är ett annat önskemål, visst kostar det pengar men det ger både ökad kvalitet i parkerna och tillsynspersonalen jobb!

Jag kommer att kontakta stadsdelsförvaltningen nästa vecka och berätta om mammornas och barnens önskemål. Klottret har jag anmält till stadens felanmälan. Det ska bli intressant att se hur fort det kommer bort, jag bad mammorna ha koll på det. En ny parkplan är på gång i Vantör, och där kan alla boende vara med och lämna synpunkter på vad som behöver förbättras. Medborgarförslag är en annan väg att gå för att påverka parkfrågorna. För en tid sedan fick ett medborgarförslag om Bandängen tummen upp från nämnden, även om pengarna inte ännu finns.

Om de mindre parkerna får bättre lekmöjligheter skulle Rågdalen avlastas. Barnen kan leka närmare hemmet. Samtidigt skulle Rågdalen som är den enda bemannade parkleken i Rågsved behöva ha öppet både på helger och sommaren, så att inte familjerna på helgerna måste åka till Bandängen. En satsning på Rågsved enligt Söderortsvisionen som inte innebär en upprustning av våra lekparker och utökade öppettider på  Rågdalen är som jag uppfattar det ingen satsning ur dessa mammors perspektiv.