Gå direkt till innehållet

Serco får köra Djurgårdsfärjan

På trafiknämndens möte i dag drog ordföranden Christer G Wennerholm (M) tillbaka ärendet om den kontroversiella sjötrafikupphandlingen. Därmed finns inget avtal om skärgårdstrafiken efter april 2014.

– Moderaterna hade bara stöd av KD så det var det enda Wennerholm kunde göra. Det här är naturligtvis ett stort bakslag för Moderaterna. Ett år före valet förlorar de en stor och viktig upphandling, säger Gunilla Roxby Cromvall (V), gruppledare och ledamot i Trafiknämnden.

Ett beslut togs dock på dagens sammanträde. Hamntrafiken/Djurgårdsfärjorna kommer från april nästa år att skötas av den brittiska storkoncernen Serco, i samarbete med Strömma turism och sjöfart. Serco är föremål för rättslig prövning i England men eftersom dom ännu ej avkunnats kunde företaget inte uteslutas från upphandlingen.

– Nu har vi riskkapitalister också i sjötrafiken. Moderatledningen har inte förstått att medborgarna inte vill ha den här typen av företag i välfärdssektorn. Det kommer med all sannolikhet att straffa sig på valdagen för Wennerholm, säger Gunilla Roxby Cromvall.

Djurgårdsfärjorna står för mer än hälften av alla resor med Waxholmsbolaget. Avtalet med Strömma/Serco omfattar 10 000 gångtimmar per år. Det sträcker sig över åtta år och kontraktsvärdet uppgår till totalt 145 mkr.