Gå direkt till innehållet

Sluta klappa oss på huvudet!

I morse möttes ledamöterna i landstingsfullmäktige av ett hundratal barnmorskor och andra som kräver en trygg och säker förlossningsvård i Stockholms län. Det handlar om att barnmorskorna inte längre kan garantera patientsäkerheten då de varken hinner ta rast, äta, dricka eller gå på toaletten. De ser det inte längre som ett problem på kliniknivå utan kräver att politikerna tar sitt ansvar och skjuter till mer pengar så att förutsättningarna för en säker vård kan garanteras.

Sedan Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund skrev en artikel i september 2012 som hon avslutade med ”Nu får det vara nog!” har förlossningsvården fått stort utrymme i media. Eva Nordlund är initiativtagare till det som kommit att kallas Barnmorskeupproret, och i sitt tal till demonstranterna sa hon:

– Det är nog nu! Vi kan inte längre ge den vård och omsorg som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. All forskning visar att en närvarande barnmorska hos den födande kvinnan minskar risken för komplikationer som större blödningar, bristningar, utdraget förlopp, sugklocka och kejsarsnitt. Vi barnmorskor vet hur det fungerar på förlossningsavdelningarna, sluta klappa oss på huvudet och säg att allt är bra! Filippa Reinfeldt, vi vill inte träna på arbetstid, vi har mycket lägre krav än så. Vi vill ha rast och kunna gå på toaletten.

När ansvarigt sjukvårdslandstingråd Filippa Reinfeldt tog mikrofonen och tackade barnmorskorna för deras goda arbete möttes hon av burop från demonstranterna. Vänsterpartiets landstingsråd, Håkan Jörnehed, uppmanade dem att kämpa vidare:

–  Det ropas ofta på krisplaner i olika akuta situationer men jag har svårt att se att något kan vara mer akut än att försäkra här och nu i handling att alla gravida kvinnor ska kunna föda utan oro och skräck, och att varje barnmorska ska ha EN, inte två eller fler kvinnor i aktivt värkarbete samtidigt. Filippa Reinfeldt du är ansvarig och har varit ansvarig för förlossningsvården i 7 år, du har möjlighet att åtgärda detta. Gör det nu i dag!

På Håkan Jörneheds fråga till Filippa Reinfeldt under fullmäktigemötet om hon är beredd att tillmötesgå barnmorskornas krav om att ha maximalt en kvinna i aktivt värkarbete per barnmorska svarar hon att det är de vårdprofessionellas uppgift att vidta åtgärder. Hon som sjukvårdslandstingsråd avsäger sig alltså allt ansvar.