Gå direkt till innehållet

Stadsdelsdirektören besökte Rågsveds friområde

Idag har jag varit på visning av Rågsveds friområde, med Kräpplagruppen, Snösätra Norra fritidsträdgårdsförening, stadsdelsdirektören och en politiker från majoriteten i stadsdelsnämnden. Vi fick en bra överblick över områden som är nyckelbiotoper, men där det ändå planeras radhusbebyggelse, och nya bilvägar isåfall kommer att dras fram där vi idag har promenad- och cykelvägar.

Vad jag fick veta som jag inte visste, är att delar av den mark där det planeras radhus har varit odlingslotter. Lotterna lämnades tillbaka till staden då det var svårt att hyra ut. Idag är det köer och lotterna skulle behövas! Dessutom försvinner befintliga lotter på södra området om byggplanerna sätts i verket. Vi fick också en genomgång av hur byggplanerna strider mot stadens miljöprogram.

Kräpplagruppen gör ett fantastiskt arbete med att göra friområdet känt. Friområdet har varit relativt bortglömt i staden, få politiker i stadshuset känner till området.  Därför är det så viktigt att föra ut kunskapen om de höga naturvärdena och hur viktigt området är för rekreation och friluftsliv. Friområdet är Rågsveds stolthet och det är de positiva värdena staden måste bygga vidare på!

Med ett naturreservat för Rågsveds friområde plus Kynässkogen, vind- och regnskydd, rastplatser och bra skyltning, gärna en tillsynsperson som både sköter om området och kan informera skulle göra friområdet ännu mer tilltalande. Staden borde jobba för att ännu fler kommer ut i naturen. Vi har ju högre ohälsotal i Vantör än i många andra områden, så att satsa stort på rekreation bara vara en vinnare!