Gå direkt till innehållet

Stockholm har förträngt funktionshindrades rättigheter

Inger Stark

LSS är en rättighetslagstiftning, vilket Stockholms stad gör allt för att förtränga. Om du har ett funktionshinder som placerar dig i personkretsen som tillhör LSS ska du få hjälp, stöd och rätt åtgärd. Notera ordet ska! Omdu ringer en LSS-handläggare och vill ha en tid för samtal ska du få det, utan diskussion. Notera återigen ordet ska!

Detta bryr sig inte stadsdelsförvaltningarna om. Syftet är, tyvärr, att spara pengar. Hur skulle det annars gå till att få ett så stort överskott som Stockholms stad har i år, och förra året och året före det. Pengar som sparas in på att inte ge det som är en rättighet.

Det byggs allt för få särskilda boenden, funktionshindrade får inte den hjälp och stöd som de har rätt till. Detta är inget mindre än en skandal!