Gå direkt till innehållet

Stockholm står utanför arbete mot rasism

– Det är stötande att alliansen vägrar låta Stockholm gå med i nätverket mot rasism samtidigt som främlingsfientliga krafter växer sig allt starkare i staden. Det håller inte att säga att arbetet redan görs, när en genomgång visar att Stockholm har långt kvar för att leva upp till ECCAR:s krav. Alliansens motstånd är upprörande och staden bör snarast gå med i nätverket, säger Ann Mari Engel (V), ledamot i kommunfullmäktige, som lade en motion med kravet under måndagens kommunfullmäktige.

Sammanlagt sju kommuner i Sverige, varav flera av Stockholms grannkommuner, är medlemmar i det europeiska nätverket ECCAR, European Coalition of Cities Against Racism, som bildades 2004 på initiativ av Unesco. Nätverket vill vara en motvikt till den växande rasismen i många europeiska städer. En genomgång av ECCAR:s tiopunktsprogram visar dock att Stockholm har långt kvar för att leva upp till de krav där som ställs på det antirasistiska arbetet.

Stockholms stad är heller inte med i det svenska nätverket mot rasism och diskriminering inom SKL. Vänsterpartiet föreslår i motionen att staden ska bli medlemmar även där.