Gå direkt till innehållet

Svar på fyra frågor från Älvsjö miljöråd angående solbergaskogen

1. Vad har ditt parti gjort för att förverkliga det lokala kravet på att ta bort hundrastområde i hela Solbergaskogen?

I samband med att Älvsjö miljöråd skickade ett brev angående detta till stadsdelsnämnden så lyfte Vänsterpartiet i stadsdelsnämnden detta till en fråga för nämnden att besvara. Det resulterade i att frågan därefter lyftes till fullmäktige där vi aktivt talade mot att skogen skulle var ett hundrastområde.

2. Vad har ditt parti gjort för att förverkliga kravet på att göra hela Solbergaskogen till ett naturreservat? 

Vi har detta kravet i vår budget. Vilket betyder att vi har förankrat detta på alla nödvändiga nivåer inom partiet. Vi drev också frågan i förra valet. Bland annat genom att vi bjöd in vår politiker från riksdag och kommun för att prata om skogsfrågor på en promenad i skogen. Vi har även skrivit insändare, bloggat osv. I år kommer vi fortsätta driva denna fråga framåt. Vi inleder detta arbete på Solbergaskogens dag då vi bjudit in politiker från kommun och riksdag. Vi kommer också att ha en gratis buss som vi kör som buss 142, fast vår buss kommer att stannar vid kristallparken. Ett sätt att uppmuntra alla medborgare att vara med denna dag.

3. Hur har ditt parti röstat i stadsbyggnadsnämnden angående särintresset att bygga 61 bostadsrättslägenheter i Solbergaskogens kvarteret Månstenen?

Vårt förslag till beslut är att omedelbart avbryta planarbetet.Vi har noterat från medborgarna att det finns förslag på andra platser område att bygga vid vilket vi också förordar i vårt förslag. Så vi halkar inte efter i byggtakten med vår politik.

4. Kommer ditt parti att driva kravet på att Solbergaskogen skall skyddas som naturreservat?

Ja, se ovan. För vår lokala partiförening är detta en lokalvalfråga.