Gå direkt till innehållet

Svt debatt: Låt inte ekonomin styra över de äldres behov

Många äldre nekas plats på servicehus, fast de inte längre vill bo hemma. I Stockholm avslås 40 procent av de äldres ansökningar, trots att platser finns. De styrande politikerna tycker att det är mer lönsamt att bygga om servicehus till andra boenden, skriver Torun Boucher (v) på Svts debattsida inför kvällens Tv-sända Debatt i SVT1 kl 22.00. 

Stockholms stad avvecklar successivt servicehusen och ersätter dem med trygghetsboenden, ofta med hög hyra. De som inte har råd får klara sig hemma med hemtjänst.

Samtidigt står servicehuslägenheter tomma. Många servicehus byggdes under 80-talet. Idag behöver de renoveras. Dessutom finns numer krav från arbetsmiljöverket att servicehusen ska ha större utrymmen i badrum och toalett för att personalen ska ha rimliga arbetsvillkor. Det handlar om stora kostnader och då inte samma krav ställs på trygghetsboende så gör man om servicehusen till trygghetsboenden – och låter hyresgästerna betala med dyra hyror.

I ett servicehus har man en egen lägenhet med trygghetslarm, i huset finns gemensamma lokaler för aktiviteter och måltider, tillgång till sjuksköterska och husets egen hemtjänst. Servicehuset är behovsprövat.

Ett trygghetsboende är ett boende som förmedlas av bostadsförmedlingen och är till för personer över 75 år. Det finns inte alls samma service på ett trygghetsboende, det inte är behovsprövat och kostar lika mycket för alla – och idag är de dyra, uppemot 9000 kronor i månaden för en tvåa.

I behovsprövningen kommer ofta kommunen fram till att den äldre klarar sig bra hemma, kanske med utökad hemtjänst i stället. Men att staden anser att den äldre inte behöver ett boende är knappast samma sak som att den äldre hellre vill bo hemma. I Stockholms stad avslås så mycket som 40 procent av ansökningarna.
Läs hela artikeln på Svt här