Gå direkt till innehållet

Ta säkerheten på spåren på allvar!

En stor andel av Sekoanslutna som jobbar med underhåll på spåren pekar på omfattande säkerhetsbrister, visar en undersökning som Seko tillkännager i dag. Det handlar om slitna tåg, stora brister i underhållet och undermålig infrastruktur.

– Vi har haft ett möte med Seko nu på morgonen och tagit del av rapporten. Nu kan vi inte längre blunda för vad de påtalade brister kan leda till, säger Gunilla Roxby Cromvall (V) i Trafiknämnden.

En av de allvarligaste invändningarna Seko framför är att SL och entreprenörerna inte har någon kontakt med de lokala fackliga företrädarna angående säkerheten. Personalen som dagligen ser problemen nonchaleras av entreprenörerna och bristerna blir inte åtgärdade och därmed inte kända för SL.

– Den allvarliga olyckan på Saltsjöbanan fick oss alla att inse vilka ödesdigra konsekvenser bristande säkerhet kan få. Jag kommer nu att kräva ett extrainsatt möte med Trafiknämnden dit även de fackliga representanterna inbjuds. Jag förutsätter att samtliga partier inser att vi har ett mycket allvarligt problem. Jag känner stor oro för vad som kan hända både personal och resenärer.