Gå direkt till innehållet

Tandlös lag

Foto: Kalle Larsson
– Jag blir förtvivlad varje gång jag får veta att papperslösa och andra medborgare nekas vård. Det anstår inte ett land som Sverige att diskriminera några grupper i vården, säger Vänsterpartiets landstingsråd Håkan Jörnehed med anledning av reportaget i dagens DN.

Från 1 juli 2013 har papperslösa laglig rätt till viss subventionerad hälso- och sjukvård, definierad som ”vård som inte kan anstå”.

–   Det finns ingen medicinsk definition av ”vård som inte kan anstå”, vilket öppnar för godtycke och märkliga prioriteringar. Det strider dessutom mot de etiska principerna att ge vård efter behov. I vårt budgetförslag för 2014  krävde vi att Stockholms läns landsting ska arbeta aktivt för asylsökandes och papperslösas rätt till vård på samma villkor som övriga invånare.

Nu arbetar Socialstyrelsen med att definiera vad ”vård som inte kan anstå” betyder.

– Tydliga lagar som inte diskriminerar och begriplig praxis är första steget men sen är det förstås nödvändigt att alla verksamhetschefer i vården känner till vad som gäller för papperslösa och asylsökande så att deras personal inte ska sväva i okunnighet och avvisa vårdsökande, säger Håkan Jörnehed.