Gå direkt till innehållet

Upp till bevis om Rågsved!

Tjafs om återuppbyggnaden av fritidshemmet Vallen inom Snösätraskolan som brändes ner i somras. Medan elever och lärare sitter i knät på varandra och de förkolnade resterna av Vallen påminner om branden, pågår en dragkamp om vem som ska betala och vad som ska göras. Högt över huvudet på de berörda. Långt från visionerna om att Rågsved skulle prioriteras i Söderortsvisonen. 

 
Mer osynliggjort men också betecknande anser jag är att öppna förskolan i Rågsved i flera år har varit evakuerad till Högdalen och först i november ska flytta tillbaka till Rågsved. Verksamheten hade dessförinnan ganska nyligen fått flytta på sig till tillfälliga lokaler. Hur många småbarnsföräldrar i Rågsved som missat att det finns en öppen förskola på grund av denna nedprioritering vet ingen. 
 
En annan, synlig, brist är fördröjningen av etapp 3 i Rågdalen. Boende i Snösätra ser varje dag den slitna miljön i det som utlovats bli en rustad park med aktiviteter. En yta som Gud glömde skulle en kunna säga. Men också en glömska som en del människor tolkar som att de styrande i staden inte bryr sig, inte förstår hur den försenade upprustningen kan uppfattas av Snösätraborna.
 
Prioriteringen av Rågsved gäller uppenbart bara projekt som styrs från stadshuset, inte mer anonyma men minst lika viktiga verksamheter som öppen förskola, fritidshem och bostadsnära parker. Om en ytterstadssatsning ska vara trovärdig måste hela staden gå åt samma håll. Alla nämnder och bolagsstyrelser måste se till att deras verksamheter prioriterar Rågsved. Nu är upplevelsen tvärtom.