Gå direkt till innehållet

V: ”Skolan ska få resurser för att möta alla barns behov”

Stockholms skolborgarråd backar i frågan om resurskolor, där nya regler plötsligt minskade stödet till elever med särskilda behov. Ett steg i rätt riktning – men det räcker inte, skriver här Marina Gunnmo Grönros, Edith Ringmar och Karin Rågsjö.

Vi kommer att fortsätta driva på för att skolan får de resurser som krävs för att möta alla barns behov. Lotta Edholm har backat (DN 19/9) och det är bra, men låt det inte sluta där utan fortsätt driva på för en skola där det finns ordentliga resurser till alla barn.  Vi kan inte låta skolan vara en verksamhet där ekonomiska kalkyler kan slå mot barnen och skolor plötsligt kan läggas ned från en stund till en annan om vinstnivåerna sänks.

Det får inte vara så att ansökningar bedöms mer utifrån budgetläget än barnens behov av insatser. De förslag som Lotta Edholm redovisar är steg i rätt riktning, men räcker inte.

Beslutet borde inte ha genomförts förrän vårterminen 2014, när vi ser det som inträffat. Vi har sagt att vi vill skjuta på genomförandet av hänsyn till eleverna. Elever och föräldrar ska inte behöva oroa sig över att deras skola ska gå i konkurs mitt under läsåret.

Därför ska höstterminen ses som en prövoperiod där nämnd, förvaltning och skolor får möjlighet att se över lösningar. Den fortsatta handläggningen ska säkra att barn ska få sina behov av stöd tillgodosedda utan försämringar. Utbildningsförvaltningen måste ompröva inte bara de fall där tilläggsbeloppen har avslagits utan också där de har sänkts. 

Situationen har skapat mycket stor oro hos många elever och deras föräldrar. Ett par av de mindre fristående resursskolorna har meddelat att de kommer att behöva lägga ned sin verksamhet till årsskiftet då de inte längre har ekonomiska möjligheter att driva sin verksamhet. Om det motiveras med sämre vinstuttag är det skamligt och visar verkligen vikten av att vinstintresset måste bort ur skolan.

Marina Gunnmo Grönros (V), ledamot utbildningsnämnden 
Edith Ringmar (V), ersättare utbildningsnämnden
Karin Rågsjö (V), vice gruppledare