Gå direkt till innehållet

Valfrihet in absurdum

Vänsterpartiets landstingsråd Håkan Jörnehed (V) gav i budgetdebatten i dag en annan bild av vården än den tillrättalagda version som alliansföreträdarna presenterat.

– Vi vet att vården är hårt pressad nu inför sommaren. Södersjukhuset twittrar ut uppmaningar att söka sig till andra akutmottagningar. Ambulanspersonal slår larm om den ohållbara arbetssituationen. Barnmorskor protesterar mot arbetsvillkor som innebär fara för patientsäkerheten. Arbetsmiljöverket hotar med viten.

– Det är mycket tal om valfrihet i den här salen. Vi har valet att stå bredvid och titta på eller att göra något åt problemen.  Självklart ska alla kvinnor kunna föda tryggt i länet. Barnmorskeupproret har så tydligt visat att förlossningsvården är i kris oavsett om det i finanslandstingsrådets huvud uppfattas som en skröna eller ej, sade Håkan Jörnehed.

– En havande kvinna skrev till mig: ”När jag har ont i tån har jag över 200 vårdcentraler att välja på men då jag snart ska föda riskerar jag att få göra det i en skrubb. Bara tanken på detta gör att jag snart behöver akutsjukvård!”

Vänsterpartiet föreslår i  budgeten för 2014  en ny landstingsdriven förlossningsklinik på St. Görans sjukhus och en annan vid Karolinska Huddinge enligt modell Södra BB.