Gå direkt till innehållet

Vänsterpartiets gratisbuss kommer till Solberga

 Skydda Solbergaskogen och tätare kollektivtrafik – det är vårt budskap till Solbergaborna! Detta och mycket annat kan du diskutera med oss den 1 september, på Solbergaskogens dag. Vänsterpartiet drar då igång sin lokala valrörelse i Solberga. Alla som vill får åka gratis med Vänsterpartiets buss, längs den sträckning som 142:an kör mellan Telefonplan till Älvsjö via Solberga mellan klockan 12.00 till 16.00. Vi gör även ett extrastopp utanför Kristallparken för den som vill delta i Solbergaskogens dag. På bussen kan du träffa lokala politiker men också vår riksdagsledamot Jens Holm (V), talesperson i miljöfrågor.

Vi vet att Solbergaborna brinner för att skydda Solbergaskogen och för att förbättra kollektivtrafiken förbättras. Vi vill vara en del av det arbetet och samtidigt få en chans att höra vilka fler frågor som boende i området tycker är viktiga.

Vänsterpartiet är det enda partiet som driver frågan om att freda Solbergaskogen genom att göra det till ett naturreservat och vi är ensamma om att rösta emot bebyggelsen i skogen, kvarteret Månstenen. Medborgare har själva tagit fram flera andra platser som det går att bygga de planerade bostadshusen på. Dessa platser har Vänsterpartiet föreslagit. Även här ensamma bland övriga partier.

Kollektivtrafiken måste förbättras. I första hand gäller det linje 142 men på längre sikt även att Spårväg syd också dras så att det kommer Solbergabornas fördel. Vi vet att Solbergaborna minns att Moderaterna lokalt lovade att bygga Spårväg syd. Idag har vi alla sett resultatet, de inte pengar för spårväg syd. Vi kan inte längre vänta på denna tvärbana. Därför gör vi detta till en valfråga och till skillnad från andra avsätter pengar bakom våra ord.

 

Jag och Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten hälsar er hjärtligt välkomna till vår buss

Sebastian Wiklund
Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten
Ersättare stadsbyggnadsnämnden
0708-439341