Gå direkt till innehållet

Rädda PrevenTell!

I dag skriver Dagens Nyheter om den nedläggningshotade verksamheten för sexmissbrukare, PrevenTell, vid Karolinska Universitetssjukhuset. Projektetet avslutas i år och framtiden är oviss.

– Vi har nått personer som annars troligen inte hade sökt hjälp. Nu har de kunnat få både stöd och behandling. Därför känns det oroande om vi inte kan fortsätta att marknadsföra och utveckla den här verksamheten, säger Katarina Görts Öberg på Karolinska universitetssjukhuset.

PrevenTell är en nationell hjälplinje dit man kan vända sig anonymt.  Sedan 2006 utreds, diagnostiseras och behandlas patienter med bland annat sexuella funktionsstörningar, sexuella avvikelser och så kallad hypersexuell störning. Satsningen att utveckla den befintliga verksamheten för sexmissbrukare med hjälplinjen PrevenTell är unikt i världen.

– Preventell har visat sig vara en framgångsrik väg att nå personer som tappat kontrollen över sin sexualitet. Redan i höstas uppmärksammade jag att projektet höll på att löpa ut. Jag ville veta hur det skulle utvärderas och hur framtiden ser ut, säger Vänsterpartiets landstingsråd Håkan Jörnehed (V), som deltog i en debatt i december om PrevenTell med deltagare från bland annat SKL.

Hälso- och sjukvårdsdirektören svarade på Håkan Jörneheds skrivelse i januari:

– Det finns ett behov av en nationell strategi för att förebygga sexuella övergrepp och sexuellt våld samt behov av att säkerställa en långsiktig finnansering av hjälplinjen PrevenTell. Diskussion pågår sedan hösten 2013 mellan CASM*) , Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, andra landsting, Sveriges Kommuner och Landsting och Utbildningsdepartementet om möjligheter till fortsatt stöd, framtida finansiering och alternativa lösningar för projektet.

– Men ingenting konkret har framkommit hittills och jag är besviken över parternas oförmåga att hitta en snabb lösning, säger Håkan Jörnehed.

*) CASM- Centrum för Andrologi och Sexualmedicin.