Gå direkt till innehållet

Foto: Kalle Larsson
I fredags rapporterade Dagens Eko  att tjänstemän inom Stockholms läns landsting har uppmanats att inte redovisa prognoser för sjukhusens ekonomiska underskott förrän efter valet.

Det handlar om att Karolinska, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus går med underskott: KS – 152 miljoner, SÖS -42 och Danderyd – 49. Det blir alltså – 243 miljoner allt som allt till och med april.

Det finns flera orsaker bakom akutsjukhusens dåliga ekonomi.: högre personalkostnader än budgeterat, färre patienter med lättare åkommor, fler patienter med komplicerad sjukdomsbild med mera. Inte minst handlar det om att sjukhusen hårdnackat vägrar ge nyexaminerade sjusköterskor den ingångslön som de begär – 25 000 kr. För Vänsterpartiet är det ofattbart att man just nedprioriterat akutsjukvården. Man har valt dyrare brandkårsutryckningar med hyrpersonal men man klarar inte vårduppdraget. Det visar de negativa siffrorna tydligt.

Inför fullmäktige i juni fick jag information om att sjukhusen fått order om att mörka de negativa siffrorna för maj. Därför ställde jag också en enkel fråga till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) huruvida han tänkte vidta några åtgärder för att få bukt med den negativa spiral som sjukhusen är inne i.

De åtgärder som tydligen är vidtagna är att mörka siffrorna  – vilket Dagens Eko redovisar.  Ansvaret för denna händelse vilar tungt på landstingsmoderaterna. Moderaternas pressekreterare twittrade i fredags att det är tjänstemännen som beslutat, inte politiken och att de tvärtom begärt mer info, också om åtgärder.

Om så är fallet misslyckas landstingsmoderaterna återigen. I en politiskt styrd verksamhet är det alltid ett politiskt ansvar, både hur sjukhusen fungerar, hur tjänstemannaorganisationen arbetar och vilka siffror som diskuteras. Det allvarliga är enligt mig vilken valrörelse vi kommer att få.  Ska vi diskutera hur vården fungerar, ekonomin och personalsituationen? Då måste vi diskutera hur det verkligen ser ut. Inte mörka för att det eventuellt kan vara obehagligt. Det kommer visa sig att det straffar sig till slut.

Håkan Jörnehed (V)
Landstingsråd