Gå direkt till innehållet

Avveckla förmånsbilar!

I morgon debatteras förmånsbilar i Stockholms läns landsting. Det är Vänsterpartiets landstingsråd Håkan Jörnehed som motionerat om att systemet med förmånsbilar ska avskaffas.

– Det är verkligen dubbelmoral när landstinget och SL  i reklamkampanjer uppmanar alla att vara rädda om naturen och åka buss men samtidigt försvarar en föråldrad bilförmån som gynnar de högst avlönade.

Av de 43 000 anställda i SLL har 33 höga chefer och landstingsråd förmånsbil till en kostnad av drygt 13 miljoner.

– I Stockholms stad däremot avstår borgarråden förmånsbilar. Och de företag jag talat med har avskaffat systemet som de anser vara gammalmodigt och strida mot företagens varumärke och miljöarbete.

– Detta borde mana till eftertanke för alliansen som vill avslå min motion. Inte minst då de är ytterst ansvariga för kollektivtrafiken. Har de så dålig tilltro till den egna förmågan att sköta kollektivtrafiken att de måste behålla förmånsbilarna?